Gemeente gaat grondbeleid herzien

Het college van B&W wil met het vaststellen van de ‘Nota grondbeleid 2019’ het gemeentelijk grondbeleid aanpassen.

“We willen vanuit de gemeente een actievere rol gaan spelen in de aankoop van grond in relatie tot onze woonvisie”, aldus wethouder Jeroen de Jong.

“Daarmee sluiten we aan bij de nieuwe ambities van Raad en College in bijvoorbeeld de nieuwe woonvisie. Dit wil zeggen voldoende bouwmogelijkheden voor alle segmenten.”
 
Verkoopmogelijkheid van grond wordt aan het nieuwe beleid gekoppeld
De mogelijkheid voor inwoners stukken openbaar grond aan te kopen wordt ook meegenomen. Daarom worden nieuwe verzoeken om openbare grond te kopen voorlopig niet in behandeling genomen. De al lopende aanvragen worden wel afgehandeld. De verwachting is dat vanaf maart volgend jaar de aankoopmogelijkheid er weer is.
 
De raad moet het nieuwe beleid nog goedkeuren
De nieuwe nota grondbeleid zal na de zomervakantie aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd.