Geen openbaar toilet, maar actief inzetten op HogeNood app

Er komt geen openbaar toilet in de binnenstad. Het college van burgemeester en wethouders zegt dat er voldoende plasgelegenheden zijn, die misschien alleen wat duidelijker moeten worden aangegeven. 

“Denk aan het stadhuis, de houtwalgarage, het strandeiland, stadsmuseum, diverse horecagelegenheden, de wijkcentra en sporthallen.”

Dat als antwoord op de vraag die ChristenUnie onlangs stelde. De fractie is van mening dat er te weinig openbare toiletten zijn en dat mensen die te kampen hebben met maag, lever, darm- of urologische problematiek in Harderwijk te lang moeten zoeken naar een toilet. Een openbaar toiletgebouw in de binnenstad, zou uitkomst geven.  

Maar het college ziet die noodzaak niet in. Wel zegt ze mensen actiever te kunnen informeren over de toiletten die er zijn. Met bijvoorbeeld de HogeNood applicatie.

“Slechts enkele toilet locaties in Harderwijk maken op dit moment gebruik van de HogeNood app. Vanuit de gemeente kan via Bureau Binnenstad de horecaondernemers in de binnenstad gewezen worden op de HogeNood app met het verzoek hun toilet aan te melden. De ondernemer kan aangeven of het toilet alleen beschikbaar wordt gesteld voor leden met een medische aandoening of voor iedereen”, aldus het college.