De Jutter mag bewoond blijven liggen tot eind 2024

Door Petronella van het Goor - Het schip de Jutter mag tot uiterlijk 31 december 2024 in de Lorentzhaven aan de Marie Curiestraat bewoond blijven liggen. 

De eigenaren van het schip, de heer en mevrouw Poel, hebben het college van burgemeester en wethouders gevraagd om bewoning aldaar te gedogen, tot de kades in Waterfront Zuid (met ligplaatsen voor historische schepen) gereed zijn.

Eerder lag de Jutter bij de Lelyhaven, met een aantal andere schepen van Vereniging Historische Schepen Harderwijk, maar doordat daar gewerkt werd aan asbestsanering moesten de schepen tijdelijk verhuizen. De heer en mevrouw Poel hebben de intentie om hun schip zo aan te passen dat het voldoet aan de eisen van het beleid historische schepen, zodat ze van hun schip een definitieve woning kunnen maken, met een ligplaats in Waterfront Zuid. Om de kosten van die aanpassingen te betalen, zijn ze van zins hun huis te verkopen en tijdens de aanpassingen op het schip te wonen. 

Er zijn twee ligplaatsen aan de Marie Curiestraat met een gedoogbeschikking voor wonen. Een daarvan is voor de Jutter. De andere is vrijgevallen nadat de bewoner van het schip dat er lag, is overleden. De gedoogbeschikking is nog niet ingetrokken, wat betekent dat er ruimte is voor een tweede schip. De woonfunctie geldt echter alleen voor schepen en eigenaren die vanwege de asbestsanering van Waterfront fase 3 zijn verplaatst van de Lelyhaven naar de Lorentzhaven en die wachten op een ligplaats in het Waterfront.

Waterfront fase 3 wordt gebouwd in zeven deelgebieden. Deelgebied 1 start in 2021, daarna volgt een deelgebied per jaar. De ligplaatsen voor de historische schepen worden gerealiseerd in deelgebied 2, 3 en 4. Naar verwachting komen de kades dus beschikbaar in de jaren 2022 tot en met 2024. Dat betekent dat wonen in de Lorentzhaven tot uiterlijk 31 december 2024 gedoogd wordt.