Crescentpark Harderwijk genomineerd voor Gelderse prijs

Het Crescentpark in Drielanden is genomineerd voor Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit! Samen met nog twintig andere landschappen is het Crescentpark genomineerd door de Provincie. 

Een onafhankelijke jury onder leiding van Jan Terlouw gaat de winnaar bepalen.

Over het Crescentpark 
In het hart van nieuwbouwwijk Harderweide, in de bocht van de A28, bevindt zich Crescent Park. Met een wandelroute van bijna vier kilometer, mudrunobstakels, een gestrand piratenschip en een eigen ‘regenvariant’ van eb en vloed heeft Harderwijk een heel bijzonder speel- en doepark. Het is ook nog eens duurzaam aangelegd, met elektrische graafmachines. Het Crescent Park kent een grote variatie aan beplantingen. Er zijn vruchtbomen in het gebied, eiken, dennen en berken geplant, maar ook moerascipressen, elzen en wilgen, bomen die natte voeten niet erg vinden. Het struweel dat is aangelegd langs de snelweg heeft naast de ecologische en esthetische waardes ook een natuurlijk filter dat bijdraagt aan de binding van fijnstof en CO2. De entree van het park aan de zuidzijde hebben een Veluws karakter met heide en pijpenstrootje met vliegdennen. De waterkanten hebben grotendeels een natuurlijk karakter. Naast de verscheidenheid aan bepantingstypes helpen we de fauna ook een handje, door o.a. een oeverzwaluwwand, een ijsvogel broedwandje en een insectenhotel. Voor kinderen is er een speelroute met onder andere een gestrand piratenschip, kabelbaan en een unieke speeltoren met windmolen en glijbaan. Naast spelen is het eiland ook een vertrekpunt voor een wandeling door het hele park (4 km) of een klein ommetje. Voor de actieve buitensporter is een uitdagend obstakel parcours aangelegd, over de zuidflank van de geluidswal, door en over het water en het elzenbroekbos.

Opmerkelijke ruimtelijke kwaliteiten uitgelicht
Het Crescent Park is primair bedoeld als waterberging, maar naast het tegengaan van wateroverlast is ook aan de volgende thema’s gedacht: Waterkwaliteit en droogte: bij droogte is het belangrijk dat er steeds nieuw water wordt aangevoerd, zodat de waterkwaliteit goed blijft. Bij stilstaand water is dat niet het geval. Het oorspronkelijke wateroppervlak van de regenvijver is daarom verkleind, zodat ook bij droogte genoeg nieuw water wordt aangevoerd. Ook is de vorm van de vijver aangepast, zodat er geen ‘dode hoeken’ ontstaan waarin de stroming stilvalt. Daarnaast zijn de oevers natuurvriendelijk aangelegd, zodat er veel planten op kunnen groeien. Die voorkomen onder andere dat er bij droogte te veel fosfor in het water komt. Biodiversiteit: er is een broedwand aangelegd voor Oeverzwaluwen en er zijn verschillende plasdrasgebieden waar veel vogelsoorten veilig een nest kunnen bouwen. Hittestress, bij zowel mens als dier: er is een hondenstrand aangelegd en langs de randen van het park zijn verschillende (wandel)paden, omringd met bomen. Recreatie: er zijn verschillende speellocaties voor kinderen, die bij verschillende waterstanden steeds net even anders zijn. Er zijn wandelpaden en er is een hondenstrand. Duurzaam bouwen: het park is grotendeels aangelegd met elektrische machines. 

Plan- en ontwerpproces
Gemeente Harderwijk en Waterschap Vallei en Veluwe hebben in samenwerking met adviesbureau Nelen en Schuurmans de inrichting van de wijk uitgewerkt. Omwonenden zijn in een vroeg stadium bij het project betrokken. Hun ideeën zijn opgenomen in het ontwerp. Dankzij deze samenwerking is er echt een park voor de omgeving ontstaan, met voor ieder wat wils.

(Bron: Sprekend Gelderland)

Lees hier meer.