CDA wil ‘desnoods onteigenen’ om honderden woningen te kunnen bouwen op Welkoop-terrein

Door Harry Schipper – Het Harderwijkse college van B en W gaat gesprekken voeren met grondeigenaar Bert van den Brink om nieuw leven in te blazen in de al jarenoude plannen, om woningbouw te realiseren op het Welkoop-terrein aan de Krommekamp.

Bij de gemeente hebben zich voor het Welkoop-terrein in het verleden al diverse projectontwikkelaars gemeld met plannen voor de bouw van vier- tot wel zevenhonderd woningen ‘à la Drielanden’, maar telkens niet met genoeg sociale huur, appartementen voor jongeren en starters

Wethouder Jeroen de Jong beloofde tot nieuwe gesprekken, nadat CDA-fractievoorzitter Wilco Mazier hier sterk op had aangedrongen. Mazier vindt dat er nu lang genoeg over is gesproken, ‘maar er gebeurt niets’. “Wat ons betreft wordt er doorgepakt en gaat het college het gesprek aan en worden er geen middelen geschuwd om hier de boel weer in beweging te krijgen”. Wat hem betreft mag de grond zelfs onteigend worden, ‘al is dat natuurlijk niet de eerste stap in dit proces’.

De CDA-voorman stelde dit tijdens zijn ‘algemene beschouwingen’ op de Kadernota 2022-2025. Deze nota is zeg maar de politiek getinte voorloper van de gemeentebegroting die in november besproken wordt. Mazier hekelde de trage voortgang van de gesprekken met de grondeigenaar van het Welkoop-terrein, die behalve een aantal kantoorpanden en appartementencomplexen in Harderwijk nog meer grondstukken bezit, waar volgens hem ondanks eerdere gesprekken ‘ook niet veel mee gebeurt’.

“Het college wil zich best inzetten om gesprekken met de eigenaar te voeren, om te kijken of er tóch stappen gemaakt kunnen worden”, zegde De Jong in zijn beantwoording toe. Hij vertelde dat zich bij de gemeente al meerdere projectontwikkelaars hebben gemeld met plannen voor het Welkoop-terrein. “Eerst voor vierhonderd, later vijf- en zeshonderd en de laatste zelfs met een plan voor zevenhonderd woningen. Maar geen ervan sloot aan bij onze Woonvisie.” Volgens de wethouder leek de voorgestelde woningbouw nog het meest op ‘reguliere woningen, zoals we die ook in Drielanden zien’.