Brandveiligheid op Harderwijkse vakantieparken niet okay

Door Harry Schipper – De brandveiligheid op de Harderwijkse vakantieparken, ook die nu woonwijk worden of dat al zijn, laat flink te wensen over en voldoen niet altijd aan de wettelijke eisen.

De huisjes op de parken zijn niet of slecht bereikbaar, wegen zijn te smal, er ontbreken vluchtroutes en soms is er maar één bluswatervoorziening.

Om daarin verandering aan te brengen hebben B en W de notitie brandveiligheid vakantieparken vastgesteld. Daarin staan richtlijnen en de minimale eisen waaraan bestaande bouwwerken en de infrastructuur op de parken moet voldoen.

Op de parken lijken veel huisjes- en parkeigenaren niet goed op de hoogte te zijn van de eisen die er gesteld worden aan de wegen en bluswatervoorzieningen. Het gemeentebestuur hoopt met de notitie de park- en huisjeseigenaren bewust te maken van het belang om zo snel mogelijk een veiligheidsplan op te stellen, dit te laten beoordelen en om daarna maatregelen te treffen. De gemeente wil dat er haast mee wordt gemaakt. En ook dat er straks geen handhaving nodig is, omdat de boel nog altijd niet op orde is.