Brandonveilige winkels in binnenstad Harderwijk ontdekt: controles verscherpt

Door Harry Schipper – Gemeentelijke handhavers gaan nog dit jaar strenger controleren op de brandveiligheid van winkels en woningen boven winkels in met name de Harderwijkse binnenstad.

De verscherpte controles worden uitgevoerd, nadat toezichthouders vorig jaar meerdere keren moesten vaststellen dat winkels en woningen boven winkels niet brandveilig waren.

Dat staat in het jaarverslag 2019 en jaarprogramma 2020 van de gemeentelijke afdeling Toezicht en Handhaving bouwen. De handhavers willen extra inzetten op brandveiligheid en pakken dat voor de binnenstad projectmatig op: zes maanden lang gaat een controleur een dag in de week alle winkels en woningen erboven controleren.

Daarbij wordt vooral gelet of ze voldoen aan de regels in het Bouwbesluit 2012. Het komt ook nogal eens voor dat er in de winkels en woningen erboven verbouwingen zijn uitgevoerd waarvoor geen omgevingsvergunning is aangevraagd. De controleurs krijgen bij hun werk hulp van de brandweer en medewerkers van de VNOG, de Veiligheidsregio Noord- en Oost—Gelderland.

Afgelopen jaar is er in Harderwijk ook een inventarisatie gemaakt van gebouwen met gevels die brandgevaarlijk zijn. Aanleiding voor die inventarisatie vormde de brand op 14 juni 2017 in de Grenfell Tower in London, waarbij tientallen bewoners om het leven kwamen. In Harderwijk staat één gebouw waarvan wordt vermoed dat de brandveiligheid wel eens in het geding kan zijn. Het zou gaan om ramen in een gevel die dicht op elkaar staan, zodat een eventuele brand te makkelijk en snel kan doorslaan naar een verdieping eronder of erboven. De gemeente heeft de VvE, de Vereniging van Eigenaren gevraagd hiernaar onderzoek te laten doen door een branddeskundige. Als deze constateert dat dit inderdaad zo is, moet de VvE maatregelen nemen. Om welk gebouw het gaat, wil de gemeente niet bekendmaken.

De controleurs gaan dit jaar ook in het buitengebied flink aan de slag om te kijken of de nieuwe, in oktober vorig jaar vastgestelde beleidsregels voor schuilstallen en paardenpakken worden nageleefd. Ze zijn van plan te gaan handhaven op bouwwerken die niet zijn gelegaliseerd of die niet gelegaliseerd kunnen worden. Naar verwachting duren deze controles zes maanden en zijn daar zestien manuren per week voor nodig.

Nu het Programmaplan Vitale Vakantieparken 2019-2022 is vastgesteld, is vorig jaar een begin gemaakt met de handhaving gericht tegen het illegaal bewonen van recreatiewoningen. Voor elk park wordt hiervoor nu een plan van aanpak opgesteld