Bouw vrijstaande woningen in buitengebied Hoge Varenweg 4 in Hierden binnenkort mogelijk

In het buitengebied Hoge Varenweg 4 kunnen straks mogelijk drie vrijstaande woningen worden gebouwd. Het voorontwerpbestemmingsplan daarvoor ligt ter inzage (zie de officiële publicatie op deze pagina). 

Deze ontwikkeling komt tot stand via de sloopregeling ‘Eendengebied’. Door deze regeling kunnen zoveel mogelijk volledige bouwblokken worden gesloopt en gesaneerd.

De sloop van 750 m2 aan voormalige bedrijfsgebouwen in het Eendengebied geeft een bouwrecht voor een woning. Door de sloop van 2250 m2 aan asbestschuren op de locatie Parallelweg 9/10 kunnen nu woningen op de Hoge varenweg worden gerealiseerd.   
 
Hoge Varenweg 4 bevindt zich in een relatief open en groen gebied. De stedelijke invloed van Harderwijk is hier weinig aanwezig. Wij gaan daarom zorgvuldig om met dit kleinschalig landschap. Het toevoegen van woningen op het perceel Hoge Varenweg 4 in het landschap betekent een verbetering van de ruimte. Er worden houtsingels en eikengaarden toegevoegd, waardoor de singels richting de Kleine Varenweg weer in oude glorie worden hersteld.

Hoge Varenweg Hierden
Foto: Google