Basisscholen aan de slag met Afval op school!

Op vrijdag 12 oktober gaf wethouder Gert-Jan van Noort het startsein voor het project ‘Afval op school’. Dat deed hij bij de basisschool De Veste.

Met dit project gaan de basisscholen de Vrije School Valentijn en De Veste het komend jaar aan de slag met afvaleducatie of afvalscheiding. Het wordt voor beide scholen de nieuwe norm voor omgaan met afval.

Samenwerking
In dit project werken de scholen samen met de gemeente, Hortus Centrum voor Natuur en Milieu en de afvalverwerkende bedrijven. Ze gaan op zoek naar de beste invalshoek, werkwijze en lesmateriaal om (zwerf)aval structureel terug te dringen. Zwerfafval vormt op land en zee een groot probleem en de grondstoffen daarvoor kunnen worden hergebruikt.

Gewoonte
Beide scholen willen er de gewoonte van maken om afval te scheiden en te voorkomen. Er wordt lesmateriaal gemaakt over hoe met afval kan worden omgegaan. Iedere school kijkt zelf naar wat haalbaar is. Zowel De Veste als de Vrije School Valentijn hebben beide een leerkracht ingezet die deze taak binnen de school op zich neemt.

Gemeentebeleid
Ook de gemeente Harderwijk werkt hierin graag mee. ‘Gemeente Harderwijk is bezig met een nieuw afvalbeleid VANG, Van Afval Naar Grondstof. Ook hierin speelt afvalscheiding vanzelfsprekend een grote rol’ aldus wethouder Gert-Jan van Noort.  ‘Ook op landelijk niveau wordt ingezet op een forse reductie van restafval. Het doel hiervan is het ontstaan van afval zoveel mogelijk te voorkomen, geproduceerd afval maximaal te scheiden en recyclen’, aldus de wethouder.

Project Afval op school Harderwijk