Amendement beschikbaar bedrage basisscholen ten behoeve van verkeersveiligheid

Namens de VVD Harderwijk-Hierden heeft Noha Lammerts van Bueren in de raadsvergadering van 7 november jl. een voorstel ingediend om een bedrag van € 15.000,- per jaar vrij te maken, dat basisscholen zelf kunnen besteden aan kleine maatregelen om verkeersveiligheid rond de school te vergroten. (bekijk de video)

Het amendement werd mede ingediend door Harderwijk Anders, de SGP en het CDA en unaniem gesteund door de rest van de raad.

In de achterliggende maanden heeft de VVD Harderwijk-Hierden veel contact gehad met ouders en leerkrachten van de diverse scholen in de gemeente. Veel is goed geregeld als het gaat om de verkeersveiligheid. Toch kwamen bij bijna elke school kleine punten naar voren die voor verbetering vatbaar zijn. Kleine zaken die, als ze op de juiste manier opgelost worden, voor een groot resultaat kunnen zorgen. Soms gaat het hierbij om aanpassingen in de fysieke omgeving direct rond de school, zoals het aanduiden van een niet-parkeer zone, het bestraten van een fietsparkeerplaats of het plaatsen van een hek. Anderzijds kan het gaan om maatregelen die sturen op gedrag, zoals fout parkeren of te hard rijden.

De VVD vindt het belangrijk dat de school zelf de regie heeft over het beschikbare bedrag, op een laagdrempelige manier. Scholen weten immers zelf het beste wat er speelt. Via een daarvoor aangewezen beheerder bij de gemeente kunnen zij dan direct hun aanvraag doen, met een maximum van € 1.000,- per school per jaar.