Zuiderzeestraatweg veiliger door onder andere oversteekplaats

De verkeersveiligheid van de Zuiderzeestraatweg in Hierden moet beter. Overstekende fietsers en voetgangers hebben op bepaalde plaatsen te maken met onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties. Daarnaast is er tussen de Newtonweg en de Grevenhofsweg onvoldoende verlichting.
 

De VVD kaartte dit onderwerp tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag aan.

Bijna alle partijen steunden het initiatief van de VVD en het College heeft toegezegd om geld vrij te maken voor een opknapbeurt om de situatie te verbeteren.

Concreet betekent dit: een oversteekplaats met een middenberm ter hoogte van de Ruimelsdwarsweg-huisartsenpraktijk.

Zo komen fietsers en voetgangers veilig de weg over. De werkzaamheden die hiervoor nodig zijn worden op korte termijn gestart. Daarnaast pakt de Gemeente de verlichting aan tussen de rotonde bij de Newtonweg tot aan de afslag bij de Grevenhofsweg . Op uitdrukkelijk verzoek van de VVD en de partijen die het voorstel steunen is de nieuwe verlichting duurzaam en modern. Met de donkere maanden in aantocht ziet de Gemeente de noodzaak om hier haast mee te maken.

Op hetzelfde stuk weg zijn de fietspaden ten dele ongelijk.

Een voetpad ontbreekt. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties voor beiden. Volgend jaar wordt er groot onderhoud van wegen en bermen langs de Zuiderzeestraatweg uitgevoerd. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken wordt het verbeteren en op bepaalde plaatsen vernieuwen van het fietspad gecombineerd met het groot onderhoud.

Oversteekplaats Zuiderzeestraatweg Ruimelsdwarsweg Hierden