Vrachtverkeer Zandlaan ‘moet’ wel door de wijk

Bewoners van de wijk Wittenhagen maken zich zorgen om de toename van vrachtverkeer vanaf de Zandlaan. Aan de Zandlaan zitten drie houthandelaren, die dagelijks hun vrachtwagens vol hout door de van Heemskercklaan en de wijk Wittenhagen laveren. Omdat er geen andere route is. Nu er zich mogelijk een vierde bedrijf aan de Zandlaan vestigt, trekt VVD Harderwijk-Hierden aan de bel.

Eind juni vroegen zij het college van burgemeester en wethouders of ze bekend zijn met de verkeersproblematiek aan de, met name, van Heemskercklaan.

En of het college bereid is te kijken naar mogelijkheden die problematiek aan te pakken. Het college geeft in de beantwoording aan op de hoogte te zijn van de problematiek en inmiddels een regisseur te hebben aangesteld, die afgelopen 18 juni is gestart met het inventariseren van wensen van ondernemers en ideeën uit de wijk, om zo alles in kaart te brengen.

Die regisseur gaat dat uitwerken in een voorstel aan het college.

Ook geeft het college aan dat er inderdaad ontwikkelingen gaande zijn op de Zandlaan die een verdere negatieve invloed kunnen hebben op de verkeersveiligheid in de wijk, maar dat ze die ontwikkelingen niet tegen kan houden, omdat ze gezien het bestemmingsplan ‘passend’ zijn.
Op de vraag van de VVD of het college uitsluitsel kan geven over het (her)inperken van verkeersbewegingen in de nabije toekomst, kan het college geen helder antwoord geven. “Wij verkennen de mogelijkheden om (vracht)verkeersbewegingen in de wijk zoveel mogelijk te beperken, maar op dit moment kunnen we hier geen uitsluitsel over geven.” Dat uitsluitsel komt mogelijk pas nadat de regisseur een voorstel heeft gedaan en dat voorstel is behandeld in de raad.

Jaren geleden is al geopperd om de Zandlaan aan te sluiten op de afrit van de A28, maar Rijkswaterstaat gaf destijds aan daar niet aan mee te willen werken.

Een andere optie is om het vrachtverkeer over de Van Speijklaan te laten rijden en die weer aan te laten sluiten op de Deventerweg, maar dat lijkt op verleggen van het probleem. Kortom, ook het college zit met de situatie in haar maag. Het is nu aan de regisseur om, samen met de ondernemers en de wijk, met andere ideeën te komen.