Uitnodiging informatiebijeenkomst collectieve financiering gemeente Harderwijk

Graag nodigt de ‘Initiatiefgroep Ondernemersfonds Harderwijk’ alle ondernemers/organisaties met als vestigingslocatie de kern Hierden uit voor een informatiebijeenkomst over de mogelijke start van een gemeente breed Ondernemersfonds/Investeringsfonds in de gemeente Harderwijk vanaf het jaar 2021. 

Een belangrijke stap om de aantrekkelijkheid van de gemeente Harderwijk en diverse deelgebieden (zoals de kern Hierden) een impuls te geven. 

Wat is een Ondernemersfonds?
Een Ondernemersfonds is een constructie voor en door ondernemers en vastgoedeigenaren met als doel investeringen die gezamenlijk als wens worden geformuleerd. Er wordt een gebied aangewezen (in het voorstel de gemeentegrens) waarbinnen alle ondernemers en vastgoedeigenaren mee investeren in de aantrekkelijkheid ervan. Let op: woningen zijn uitgesloten. Verder doet iedereen mee: detailhandel, horeca, industrie, scholen, zorginstellingen, sportverenigingen et cetera.

Een Ondernemersfonds is een middel om een financiële positie en een structuur te creëren die ondernemers en vastgoedeigenaren in staat stelt om eigen plannen te maken voor versterking van de aantrekkelijkheid van de gemeente. Hiermee worden activiteiten en maatregelen in het algemeen belang van ondernemers en vastgoedeigenaren in gang gezet die anders niet georganiseerd zouden worden.
 
Wanneer het investeringsfonds een feit is, ontvangen alle ondernemers en vastgoedeigenaren, zijnde niet-woningen conform de OZB-administratie van de gemeente, jaarlijks een aanslag voor een opslag op de OZB-belasting. De gemeente keert de opbrengst als subsidie uit aan een nog op te richten stichting die een afspiegeling vormt van de sectoren en gebieden die betalen.
 
Aanleiding: behoefte aan meer collectiviteit
Enkele ondernemerscollectieven hebben dringend behoefte aan meer slagkracht om de economische prestaties van de gemeente en de gebieden daarbinnen verder op te stuwen. Om daartoe de eerste stappen te zetten hebben vertegenwoordigers van deze ondernemersorganisaties medio 2019 de handen ineengeslagen en een principekeuze gemaakt om toe te werken naar een gemeente breed ‘ondernemersfonds’, in navolging van veel andere Nederlandse gemeenten.
 
Aanleidingen voor het initiatief zijn:
 • Behoefte aan een sterkere organisatiegraad zowel binnen als tussen de sectoren, zodat initiatieven sneller en eenvoudiger gerealiseerd worden;
 • Terugdringen van het “freeridersgedrag”. Een term om aan te duiden dat er ondernemers/vastgoedeigenaren zijn die in de huidige situatie wel profiteren maar niet betalen;  
 • Versterken van de economische prestaties van de gemeente en de sectoren/gebieden daarbinnen;
 • Versterken van de aantrekkelijkheid van Harderwijk en Hierden voor bewoners, bezoekers en bedrijven.   
Wat levert het op?
Het Ondernemersfonds Harderwijk wordt een belangrijke verbindende factor tussen ondernemers, vastgoedeigenaren, inwoners, verenigingen, belangengroeperingen en de gemeente door voor projecten geldelijke bijdragen beschikbaar te stellen. Daarbij valt te denken aan initiatieven en activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de gemeente, aan projecten die de eigen sector een impuls geven of initiatieven ter bevordering van recreatie en toerisme.
 
In Nederland zijn er allerlei gemeenten die met dit middel investeren. Voorbeelden van projecten zijn:
 • Het financieren van energiebesparende projecten
 • Verfraaien van openbare ruimte rondom scholen en sportcomplexen
 • Nieuwe evenementen
 • Promotie en aankleding van binnenstad, dorpscentrum, wijkwinkelcentra en bedrijventerreinen
 • Promotie van het toeristisch-recreatieve aanbod binnen de gemeente
 • Schoonmaakacties openbare ruimte
 • Kunst in openbare ruimte
 • Sport-/bewegingsactiviteiten 
Informatiebijeenkomsten
Momenteel wordt in de gemeente het draagvlak onderzocht en gewerkt aan een programma met een meerjarenbegroting. Om zoveel mogelijk input te verzamelen en iedereen goed te informeren worden in februari door de Initiatiefgroep per sector en/of gebied informatiesessies georganiseerd. 
 
Op 3 februari van 19:30 tot circa 21:00 uur wordt door de Initiatiefgroep in de kantine van V.V. Hierden (adres: Dorpshuisweg 9A) een informatiebijeenkomst gehouden voor alle ondernemers/organisaties met als vestigingslocatie de kern Hierden. Tijdens deze bijeenkomst wordt door Stefan van Aarle van het bureau StadsKracht een toelichting gegeven en kunt u vragen stellen.
 
Geef uw aanmelding (en eventueel het aantal personen) door via info@stadskracht.nl
 
Wij zien uit naar uw komst!
 
Met vriendelijke groet,
 
Leden Initiatiefgroep Ondernemersfonds Harderwijk

Bedrijvenkring Harderwijk

Adresgegevens

Postbus 115
3840 AC Harderwijk

Telefoon

T. 06-40442902

Meer info