PvdA wil hondenbelasting afschaffen

Hondenbelasting is een achterhaald systeem, aldus raadslid Laurens de Kleine. Daarom neemt de PvdA fractie vanavond in de gemeenteraad het initiatief om de hondenbelasting af te schaffen.

Inmiddels is de hondenbelasting al in een derde van de Nederlandse gemeenten afgeschaft, en ook de Rijksoverheid overweegt om dit uit de wet te schrappen.

Hondenbezitters beschouwen de belasting vaak als onrechtvaardig, omdat er voor andere dieren als katten en paarden geen belasting geheven wordt. 

MOTIE

De gemeenteraad van Harderwijk bijeen in vergadering op 14 december 2017, behandelend het raadsvoorstel ‘Belastingverordeningen’ en specifiek de ‘Verordening op de heffing en invordering van de hondenbelasting 2018’,

Constaterende:
  • Dat inmiddels meer dan 1/3 van alle gemeenten in Nederland de Hondenbelasting heeft afgeschaft;
  • Het herzien van het lokaal belastinggebied de aandacht heeft van de Rijksoverheid, waaronder de adviezen van de commissie Rinnooy Kan die pleit voor afschaffing van deze vorm van belastingheffing;
  • Harderwijk zo om en nabij 167.000 euro int door het heffen van hondenbelasting;
  • Niet helder is welke uitgaven worden ingezet voor de aanpak van hondenpoep, het onderhouden van de ‘uitlaatveldjes’ of anderszins zaken die verband houden met honden;
  • De hondenbelasting als onrechtvaardig wordt beschouwd ten opzichte van andere huisdieren waarvoor geen belasting wordt geheven (katten, paarden).  

Overwegende:

  • Dat de Hondenbelasting willekeurig is;
  • Het afschaffen kan leiden tot een positief gedrag van hondenbezitters;
  • Bij afschaffing van de Hondenbelasting er geen perceptiekosten meer noodzakelijk zijn.

Verzoekt het college:

Bij de kadernota 2018 met een voorstel te komen om de hondenbelasting per 2019 af te schaffen;
En gaat over tot de orde van de dag,

Laurens de Kleine,                                          Peter de Groot,
PvdA Harderwijk                                             VVD Harderwijk-Hierden