PvdA stelt vragen over minimaregelingen

Harderwijk kent diverse regelingen om minima te ondersteunen. Deze zijn echter niet altijd even makkelijk te vinden en aan te vragen. Op vragen van de PvdA in oktober vorig jaar heeft het College daarom toegezegd om deze ook gezamenlijk communiceren, en dan niet alleen vanuit de website.

Enkele jaren geleden heeft de PvdA zelf een dergelijke brochure samengesteld, die onder andere verspreid is via ZorgDat en de Voedselbank.

Met de verandering van verschillende regelingen is er nu behoefte aan een actuele versie, het liefst vanuit de gemeente. Door middel van schriftelijke vragen wil de PvdA het College aansporen om hier nu echt werk van te maken.

Een ander zorgpunt is dat de communicatie vanuit de gemeente niet eenduidig is. Eén van de regelingen, de Regeling Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Harderwijk 2017, heeft de afgelopen maanden tot vragen geleid. Fractievoorzitter Wilco Bos: “Zorgverleners die hier namens hun cliënten naar vroegen, kregen te horen dat deze regeling niet gold in 2018, terwijl de regeling geen einddatum heeft. Ook navraag vanuit onze fractie leverde verschillende antwoorden op. We willen daarom dat de gemeente actief de doelgroep benadert om alsnog gebruik te maken van de regeling.”