Overeenstemming over aanpak overlast hondengeblaf 'De Ark'

Omwonenden, de Gelderse Natuur- en Milieufederatie, dierenopvangcentrum De Ark en de gemeente Harderwijk hebben een compromis gesloten over het indammen van de geluidsoverlast van dierenopvangcentrum De Ark.

Doordat alle partijen nu water bij de wijn doen, is eindelijk een oplossing in zicht gekomen.

De afspraken die tot overeenstemming hebben geleid zijn vastgelegd in een intentieverklaring die de partijen deze week hebben ondertekend. Wethouder Companjen: “Ik ben blij dat we na 10 jaar en goed overleg uiteindelijk tot deze oplossing zijn gekomen.”

Geluidwerende schermen en minder honden                
De Ark plaatst geluidwerende schermen en verbouwt de buitenkennels met geluidwerend materiaal. Ook brengt De Ark de capaciteit van het aantal honden terug. Het aantal honden wordt stapsgewijs pas weer verhoogd, als uit geluidmetingen blijkt dat deze verhoging binnen de afgesproken geluidnormen blijft.

Juridische strijd gestaakt
Omwonenden zijn op hun beurt bereid te stoppen met hun juridische strijd tegen het ‘Veegplan’ bestemmingsplan Buitengebied. In dit plan is de huidige bebouwingsoppervlakte van ‘De Ark’ gelegaliseerd. Hierdoor kan ‘De Ark’ nu verder met de verbouwingen aan de buitenkennels om deze geluidwerend te maken.

Stillere Veluwe
De Milieufederatie, die ook namens Vereniging Natuurmonumenten de onderhandelingen voerde, vindt verbetering van de leefomgeving van omwonenden van groot belang. Daarnaast moeten de maatregelen bijdragen aan een stillere Veluwe. Het asiel ligt midden in het beschermde Natura2000 gebied.

Nieuw contract
‘De Ark’ en de gemeenten die gebruik maken van de asielopvang, onderhandelen over een nieuw contract. Dit is nodig omdat het huidige contract verouderd is. In die onderhandelingen worden ook de financiële gevolgen besproken van het terugbrengen van de capaciteit.

Lees ook:
Herinrichting van De Ark moet zorgen voor minder geluidsoverlast
Gemeente gaat dwangsommen innen als de Ark niet optreedt tegen geluidsoverlast
De Ark krijgt langer de tijd om geluidsnorm te halen