Herinrichting van De Ark moet zorgen voor minder geluidsoverlast

Dierenasiel de Ark krijgt een deadline van de gemeente Harderwijk. Uiterlijk december 2019 moet de tijdelijke herinrichting, vooruitlopend op de definitieve herinrichting, gerealiseerd zijn. 

Door Petronella van het Goor - Die tijdelijke herinrichting houdt niet veel meer in dan het verplaatsen van de kennels, zodat de honden elkaar niet meer zien en daarom minder zouden blaffen naar elkaar. Wat moet zorgen voor minder geluidsoverlast. Het definitieve herinrichtingsplan, bevat onder meer isolerende maatregelen, wat het geluid moet dempen.

Al in 2010 gaven omwonenden aan dat ze veel last hebben van het hondengeblaf. Ze gingen met de gemeente in gesprek, maar daar kwam geen bevredigende oplossing uit. In 2013 voerden omwonenden, samen met de Gelderse Natuur- en Milieufederatie, gesprekken met De Ark, maar ze kwamen er samen niet uit.

Pas in 2015 dienden de omwonenden een handhavingsverzoek in bij de gemeente Harderwijk. Uit geluidsmetingen die daarop volgden, bleek de geldende geluidsnorm flink overtreden. Er was serieus sprake van geluidsoverlast. Toch heeft de gemeente niet gehandhaafd, maar een nieuwe geluidsnorm uit het nieuwe activiteitenbesluit gehanteerd, waarin de geluidsgrens veel hoger lag. De oude geluidsnormen waarop het handhavingsverzoek was gebaseerd, gold niet meer, dus het handhavingsverzoek was niet langer geldig.

Er werd een nieuw handhavingsverzoek ingediend, in de zomer van 2017. Het geluidsonderzoek van de gemeente dat daarop werd uitgevoerd, was kwalitatief onvoldoende om een eventuele geluidsoverschrijding vast te stellen. Een nieuw onderzoek volgde in de zomer van 2018. Uit dat onderzoek bleek dat ook de nieuwe geluidsnorm flink werd overschreden. Handhaving bleef echter uit. Tot nu. De Ark krijgt dus tot december 2019 de tijd om de kennels anders neer te zetten en tot 1 januari 2022 de tijd voor de complete herinrichting. Beide oplossingen moeten er voor zorgen dat de geluidsnormen niet langer overschreden worden.

Er is nagedacht over andere oplossingen, als een nieuwe locatie voor het dierenasiel. Of een nieuwe locatie voor de 150 pensionhonden die het asiel jaarlijks opvangt. Die alternatieven hebben echter niet de voorkeur van De Ark, vanwege de hoge kosten die deze oplossingen met zich meebrengen. Ook is de huidige locatie, midden in het bos, voor het dierenwelzijn ideaal.