Nieuwsberichten gemeente Harderwijk en Hierden week 7

Met deze week: Plant een gratis boom in uw voortuin, busroute tijdens werkzaamheden Vondellaan, Geluksdiner voor honderd Harderwijkers en Hierdenaren en de aangevraagde en verleende vergunningen.

 

Negen Harderwijker brandweerlieden Koninklijk onderscheiden

Burgemeester Harm-Jan van Schaik heeft vrijdagavond 7 februari een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Reint van de Bunte, Bart Hoeve, Gerrit Juffer, Hans de Moes, Gerrit Prophitius, Hans Schoot, Bert Vos, Koos Vos en Rudi van Zetten. Alle negen maken ze onderdeel uit van het brandweerkorps Harderwijk. De uitreiking vond plaats tijdens de korpsavond van het brandweerkorps.
 
De negen onderscheiden brandweermannen zijn meer dan 20 jaar actief als vrijwilliger bij het korps. Ze hebben zich met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en enthousiasme ingezet voor de veiligheid in de samenleving. Ze zijn als waardering daarvoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Koninklijke Onderscheiding voor 9 brandweerlieden in Harderwijk

Plant een gratis boom in uw voortuin

Op verschillende plekken in de gemeente Harderwijk worden bomen gekapt. Helaas kunnen we niet overal nieuwe bomen terug planten. Dit komt omdat er op die plekken niet voldoende ruimte is om de bomen optimaal te laten groeien. Om  het groene karakter van onze gemeente zoveel mogelijk te behouden, geven wij inwoners de gelegenheid een boom in ‘eigen voortuin’ te planten. De gemeente levert de boom en bevestigingsmaterialen. Er zijn 30 bomen beschikbaar. Dus wees er snel bij!
 
Spelregels
-        De boom is zichtbaar vanaf de openbare weg
-        Er wordt één boom per huishouden verstrekt
-        Er is een keuzelijst van boomsoorten beschikbaar, die na opgave wordt verstrekt
-        De boom wordt door de aanvrager geplant
-        De boom wordt door de aanvragen verzorgd 
-        De gemeente levert de boom met bevestigingsmateriaal af
 
Aanmelden

Wilt u in aanmerking komen voor een boom in eigen voortuin? Meldt u dan uiterlijk zaterdag 7 maart aan via snelherstel@harderwijk.nl of via tel. (0341) 411 333. 

Denk en praat mee over de communicatie met de gemeente

Op dinsdag 3 maart organiseren wij weer een wijkcafé in Centrum de Zin aan de Stationslaan 32 in Harderwijk. Tijdens dit café staat de communicatie tussen inwoners en gemeente centraal. Inwoners willen steeds meer gehoord worden, meedenken en invloed hebben in de (her-)inrichting van hun eigen leefomgeving. Dit vraagt om een goede en open communicatie. Daarom gaan wij met elkaar in gesprek over wat er nodig is om Harderwijk zo communicatief mogelijk te maken. Wat kunnen we van de gemeente verwachten en wat kunnen wij als inwoners zelf doen? Met als gezamenlijk doel om Harderwijk en Hierden zo open en transparant mogelijk te maken. Verder geeft de gemeente uitleg over haar manier van communiceren en welke communicatiemiddelen en –kanalen zij hiervoor gebruikt.
 
Wilt u hieraan meedoen? U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur, start is om 19.30 uur. Aanmelden is niet verplicht, maar wel handig! Dit kan per mail: m.apel@harderwijk.nl. 

Raadsinformatie

De raad vergadert op donderdag 20 februari vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere debat Huisvestingsverordening en parkeren nabij ziekenhuis St. Jansdal. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen

Busroute tijdens werkzaamheden Vondellaan

Vorige week hebben wij melding gemaakt van de werkzaamheden aan de Vondellaan. Doorgaand verkeer is tijdelijk gestremd, maar bestemmingsverkeer is wel mogelijk.
 
De stadsbus volgt in die periode een andere route. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, startend vanaf de Hoofdweg. De route van de stadslijn is voorlopig Frankrijk-Vondellaan-Tesselschadelaan. Als de werkzaamheden zich daarna verplaatsen naar het kruispunt Vondellaan /Tesselschadelaan, rijdt de bus via het parkeerterrein bij de Kiekmure, tussen Vondellaan en Tesselschadelaan. Er komt dan een tijdelijke bushalte nabij winkelcentrum Stadsdennen. 

Valpreventiecursus voor ouderen In Balans

In Balans is een drie maanden durende groepscursus gericht op het voorkomen van valongelukken. De cursus is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen vanaf 60 jaar.
 
De cursuskosten zijn € 220,- inclusief koffie en/of thee. In Balans is erkend door zorgverzekeraars. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de kosten geheel of gedeeltelijk uit uw aanvullende pakket.
 
Informatiebijeenkomst: woensdag 19 februari van 9.00 tot 12.00 uur, deze is geheel vrijblijvend.
De cursus In Balans start op: dinsdag 3 maart van 9.30 tot 11.30 uur.
Locatie: Multifunctioneel Centrum De Roef, Zuiderzeepad 1, 3844 JV Harderwijk.
 
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Marianne Freulings, MSc Geriatriefysiotherapeut, Fysiotherapie Drielanden, deelnemer ZorgPartners Midden Nederland. E-mail info@fysiodrielanden.nl, tel. 0341 432 754. De cursus komt tot stand door de samenwerking van ZorgPartners Midden Nederland en de Gemeente Harderwijk.

 
Geluksdiner voor honderd Harderwijkers en Hierdenaren

Kent u iemand die door gebrek aan financiële middelen of uit eenzaamheid nooit eens uitgaat? Iemand die altijd voor een ander klaar staat en zelf wel eens in het zonnetje gezet mag worden? Of iemand die veel heeft gedaan voor een maatschappelijk doel of een kwetsbare groep in onze samenleving? Geef diegene dan op voor het Harderwijks Geluksdiner op maandag 6 april! Een heerlijk avondje uit met een compleet diner gratis en voor niets. Geserveerd door een paar prominente Harderwijkers waaronder burgemeester Harm-Jan van Schaik en wethouder Gert Jan van Noort. Bekijk de video.
 
Mail voor maandag 23 maart de naam van de persoon die een beetje geluk verdient, met een korte toelichting naar harderwijksgeluksdiner@gmail.com. Uit alle aanmeldingen worden honderd gasten gekozen.

Lees hier het hele persbericht over het Geluksdiner. 

Geluksdiner Harderwijk

Inschrijven Sport- en Cultuurwijzer

Wilt u kennismaken met verschillende sportieve en culturele activiteiten in Harderwijk en Hierden? Probeer via de Sport- en Cultuurwijzer sportieve of culturele activiteiten uit en ontdek wat het beste bij u past! Iedereen uit Harderwijk kan meedoen, jong en oud. Er is aanbod voor alle Harderwijkers.
 
Hoe werkt het?
Inschrijven voor cursussen kan vanaf woensdag 12 februari 13.00 uur. De cursussen vinden plaats tussen maandag 2 maart en vrijdag 24 april. Ga naar www.gaharderwijk.nl om het aanbod te bekijken en u aan te melden. Er zijn in totaal 136 verschillende cursussen van 45 Harderwijkse sport en cultuuraanbieders om uit te kiezen! U kunt gratis of tegen een kleine vergoeding kennismaken met verschillende activiteiten zonder dat u direct lid hoeft te worden.
 
De Sport- en Cultuurwijzer is een initiatief van de gemeente Harderwijk in samenwerking met de Harderwijkse sport- en cultuuraanbieders. 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

30-1-2020 Hendric Stevinstraat 2: vervangen kozijnen en isoleren dak
31-1-2020 Waterfront: bruggen fase 3
2-2-2020 Zuiderzeestraatweg 162: kappen 10 bomen
3-2-2020 Plantage 10: wijzigen voorgevel
3-2-2020 Hoofdweg 2: overkapping op dakterras
3-2-2020 Hoofdweg 2: het bouwen van een schuifpui
3-2-2020 Lageweg 22: schuur
3-2-2020 Snippendalseweg 10A: tijdelijke woning
3-2-2020 Kievitmeen 12: verbouwen garage tot kamer
3-2-2020 Vosbergerhout 85: vervangen schuur
4-2-2020 Ceintuurbaan 4- 66: uitbreiden woning
4-2-2020 Paasloweg 5: bijgebouw
4-2-2020 Berkenboomsweg B3446: schuilstal
 
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contactruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. (0341) 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

6-2-2020 Overkampsweg sectie B perceel 75: schuilstal
6-2-2020 De Genestetstraat 2: inrit
6-2-2020 De Wellen: kappen 6 bomen
6-2-2020 Plantage 10: wijzigen voorgevel
6-2-2020 Bellstraat 3: magazijnstellingen
6-2-2020 Dotterbloemdreef 5: veranda in strijd regels ro
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure):
6-2-2020 Kamillemeen 1: vergunning brandveilig gebruik units. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.
 
Bestemmingsplan Buitengebied-Recreatiewoningen Park Ceintuurbaan
Het bestemmingsplan Buitengebied–Recreatiewoningen Park Ceintuurbaan is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00242-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00242-/NL.IMRO.0243.BP00242-0002) of op www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied. Informatie: domein Ruimte, mevr. C. van den Bedem, tel. (0341) 411 911.
 
Eindverslag inspraak bestemmingsplan Waterfront-Zuid–Stadswerven en De Kades
Burgemeester en wethouders hebben op 4 februari het eindverslag inspraak voorontwerpbestemmingsplan Waterfront-Zuid–Stadswerven en De Kades vastgesteld. Dit eindverslag ligt met ingang van 13 februari gedurende 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Informatie: domein Ruimte, mevr. K. van der Schot, tel. (0341) 411 911.
 
Ontwerpbestemmingsplan Waterfront-Zuid–Stadswerven en De Kades
Het ontwerpbestemmingsplan Waterfront-Zuid–Stadswerven en De Kades vormt de planologisch-juridische basis van het stedenbouwkundig plan voor dit deelgebied van Waterfront. In het plan is een balans gevonden tussen enerzijds het creëren van voldoende mogelijkheden om de woonomgeving en openbare ruimte flexibel in te richten en anderzijds het bieden van voldoende rechtszekerheid voor de omgeving. Het bestemmingsplan vervangt bij inwerkingtreding (delen van) de volgende ruimtelijke plannen:
-        bestemmingsplan N302 (2007)
-        bestemmingsplan Waterfront-Zuid Waterstad (2008)
-        uitwerkingsplan Waterfront-Zuid Waterstad fase 3 (2011)
-        uitwerkingsplan Waterfront-Zuid - Watersportboulevard (2015)
Het plangebied is globaal gelegen tussen de provinciale weg N302 aan de noordoostzijde, de Burgemeester de Meesterstraat aan de zuidoostzijde, de Havendijk en Vissershaven aan de zuidwestzijde en tot slot de Vuurtorenweg, Zuiderhoofd en het deelgebied Kop van de Stadswerven aan de oostzijde.
 
Ontwerpbesluit hogere waarde:
Ten behoeve van het bestemmingsplan is tevens een besluit hogere waarde ingevolge de Wet geluidhinder in voorbereiding. Met de vaststelling van een hogere waarde wordt de realisatie van de nieuwe woningen in het plangebied mogelijk gemaakt.
 
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde liggen met ingang van 13 februari  gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze indienen bij:
-        de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;
-        burgemeester en wethouders tegen het ontwerpbesluit hogere waarde.
Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mevr. K. van der Schot, tel. (0341) 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00210-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00210-/NL.IMRO.0243.BP00210-0002) of op www.harderwijk.nl/plannenwaterfront.
 
Verleende Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk en artikel 3 van de Drank- en Horecawet aan de onderstaande onderneming een exploitatievergunning en drank- en horecavergunning heeft verleend:
 
- La Place aan de Boekhorstlaan 14 te Harderwijk. De vergunning is verzonden op 6 februari.
 
De verleende vergunning en bijbehorende stukken ligt vanaf 12 februari tot en met 20 maart 2020 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een klantmanager bijzondere wetten van de afdeling vergunningverlening via tel. (0341) 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
- Burg Van Meursstraat 30 t/m 40 en Zeestraat 13 t/m 27, 29 t/m 34, 36 en 38: het renoveren van 29 woningen; 23-3-2020.
 
Bestemmingsplan Veegplan Buitengebied  
De gemeenteraad heeft op 9 januari 2020 het bestemmingsplan Veegplan Buitengebied gewijzigd vastgesteld. Met het bestemmingsplan Veegplan Buitengebied worden omissies in het op 30 april 2015 vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied hersteld en nieuwe ontwikkelingen in het plangebied meegenomen. Tevens wordt voorzien in de bij uitspraak van de Raad van State vernietigde planregels.
 
Het bestemmingsplan is naar aanleiding van de ingekomen reacties vooroverleg 1.3.1 Bro en de ingekomen zienswijzen op een aantal onderdelen gewijzigd vastgesteld. Daarnaast zijn er een aantal ambtshalve wijzigingen in het plan doorgevoerd. Gezien het aantal wijzigingen wordt verwezen naar het bestemmingsplan en het bijbehorende raadsbesluit tot vaststelling. Het plan kunt u onder meer inzien op www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied.
 
Het bestemmingsplan ligt met ingang van 13 februari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:
-        die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad;
-        aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend;
-        die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan.
 
Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, mevr. W. van Santen, tel. (0341) 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00192-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00192-/NL.IMRO.0243.BP00192-0002) of op www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied.
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om:

- Het kruispunt bij de Bank op de Smeepoortstraat-Westeinde-Vitringasingel aan te passen
- Een breedtebeperking in te stellen op de Enk (westzijde) te Hierden
- De algemene gehandicaptenparkeerplaats in de Schrassertstraat ter hoogte van nummer 26 op te heffen
 
De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: domein Ruimte, tel. (0341) 411 911.
 
Milieumeldingen
Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
4-1-2019: Kuzey's Bakery and Fast Food, De Wittenhagen 61, 3843 GG in Harderwijk, voor het wijzigen van de bestemming van detailhandel naar horeca;
9-1-2020: T. Schoonhoven (particulier), Grevenhofsweg (sectie B4335) in Hierden, voor het hebben van een hobbymatige (schuil)stal voor het houden-verzorgen-berijden van paarden/ponys met paddock en paardenbak en beperkte mestopslag van max. 16m3
 
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.