Laatste werkzaamheden Stadwei wel gefaseerd uitgevoerd

Door Petronella Polinder: De laatste kruising in de wijk Stadweiden die op de schop gaat, is de rotonde die de wijken Stadsweiden en Drielanden met elkaar verbindt. De Westermeenweg – Stadswei. Het was de bedoeling dat die werkzaamheden tegelijk met de kruising Stadswei – Ankermeen zouden plaatsvinden. Maar daar is de gemeente onlangs op terug gekomen, omdat het teveel overlast zou opleveren voor de inwoners (en enkele ondernemers) van beide wijken.

Onlangs heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld aan het college over de overlast van de afgelopen maanden.

De fractie wil weten hoe de gemeente bij de rotonde Westermeenweg – Stadswei de overlast wil beperken voor de bewoners van beide wijken. “Kan het college van burgemeester en wethouders aangeven of de mogelijkheid wordt geboden om via de tunnel onder de A28 de verbinding tussen de wijken voor autoverkeer open te houden?”, aldus de fractie. In de beantwoording van die vragen geeft het college aan die mogelijkheid zeker te onderzoeken.

Ook wordt geprobeerd het werk aan de rotonde in drie fasen uit te voeren, waar mogelijk in de weekenden en avonden te werken, het ontwerp iets aan te passen zodat er sneller kan worden gewerkt en in de binnenring van de rotonde deels met geprefabriceerde betonelementen te werken, wat een kortere werktijd moet opleveren.

Op de vraag van de PvdA waarom niet bij eerdere werkzaamheden op de Stadswei is gekozen voor een gefaseerde uitvoering, kan het college kort zijn.

“Een gefaseerde afsluiting waarbij delen van het kruispunt beschikbaar blijven voor verkeer was vanwege de aard van de werkzaamheden in dit geval technisch niet uitvoerbaar. Met het agressieve verkeersgedrag van tegenwoordig kan de aannemer in een dergelijke situatie niet voor de veiligheid van zijn werknemers instaan. Daarnaast wordt hij door een klein werkvak ook ernstig in een snelle voortgang van zijn werkzaamheden belemmerd waardoor de uitvoering twee maal zo lang gaat duren.”