Komst van de herbouwde versie Luttekepoort in Harderwijk in zicht

Het huidige college van B&W heeft ingestemd met het ontwerp voor de herbouw van de voormalige Luttekepoort in Harderwijk.

Daarmee is een eerste stap gezet om aan de wens van de raad tegemoet te komen

De kosten voor de herbouw worden meegenomen in de financiële kadernota
Deze wordt met de begroting voor 2023 dit jaar aan de raad voorgelegd. De raad moet daarover nog een besluit nemen. Er is een stichting opgericht voor de herbouw. De intentie is om de financiering en de realisatie en daarmee ook het eigendom, onderhoud en beheer van de poort door de gemeente over te nemen. Indien de toren wordt gerealiseerd worden nadere afspraken gemaakt met de stichting over het beheer.

Er was door het college en de raad al geld beschikbaar voor voorbereidings- en onderzoekskosten
De verleende subsidie is door de stichting gebruikt om een schetsontwerp en een kostenbegroting te laten opstellen door Van Hoogenvest Architecten. Het ontwerp is een aanwinst is voor Harderwijk. Met de realisatie van de poort als kunstwerk en uitkijkpunt wordt de aantrekkelijkheid van de binnenstad vergroot.

Luttekepoort Harderwijk

Lees ook:
Harderwijk krijgt haar Luttekepoort terug, maar dan van staal