Gemeentepagina Gemeente Harderwijk week 49

Deze week in de gemeenteberichten van de Gemeente Harderwijk: Charlene van basisschool Het Baken krijgt Harderwijks jeugdlintje 2019, Start expositie bijzondere trouwfoto’s in Oude Stadhuis en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Charlene van basisschool Het Baken krijgt Harderwijks jeugdlintje 2019

Vrijdag 29 december reikten burgemeester Harm-Jan van Schaik en kinderburgemeester Isabella Hoeve het Jeugdlintje uit aan de 11-jarige Charlene. De feestelijke uitreiking vond plaats op basisschool Het Baken in Harderwijk.
 
Charlene trekt zich het lot van andere kinderen erg aan, omdat zij zelf in een pleeggezin woont. Samen met haar broer en zusje en een pleegbroertje woont ze 8 jaar bij een pleeggezin. Charlene is een inspiratie voor andere kinderen. Dankzij haar inzet helpt zij kinderen die het minder goed hebben in Harderwijk. Met het jeugdlintje waardeert de gemeente voor het vierde jaar achtereen kinderen en jongeren die zich actief inzetten voor de samenleving en een voorbeeld voor anderen zijn.
  

Start expositie bijzondere trouwfoto’s in Oude Stadhuis

Afgelopen vrijdag 29 november heeft Harderwijker Marcel van den Broek van de firma Oak aan wethouder Gert Jan van Noort een boek overhandigd met foto’s van huwelijksceremonies in het oude stadhuis. Daarmee werd ook het startsein gegeven van de expositie van de foto’s. Het betreft een fototentoonstelling van huwelijksceremonies in het oude pand door de jaren heen. De Harderwijker ondernemer Marcel van den Broek nam het initiatief tot de tentoonstelling. De expositie duurt voorlopig tot 1 februari 2020 en de foto’s zijn te zien tijdens de openingstijden van het pand.
 
Tentoonstellingsboek
De stad, het Oude Stadhuis en het verkeer worden treffend in beeld gebracht. Dat is ook terug te vinden in een boek met nagenoeg alle foto’s uit de tentoonstelling. Het boek is verkrijgbaar bij het toeristisch informatiepunt voor € 15,00.
 

Stadswinkel sluit eerder i.v.m. Sinterklaas

Donderdag 5 december sluit de Stadswinkel in het Huis van de Stad om 15.00 uur in verband met Sinterklaas. De bibliotheek sluit om 17.30 uur.

Uitnodiging koffieochtend azc

Het azc en haar bewoners nodigen u graag uit op vrijdag 13 december van 10.00 tot 11.30 uur om een kop koffie of thee te komen drinken tijdens de maandelijkse koffieochtend op het azc in Harderwijk.
 
U kunt zich melden bij de receptie van het azc, Graaf Ottolaan 26, met een geldige legitimatie. Onze gastheer/gastvrouw begeleidt u dan naar de koffieochtend in de recreatieruimte van het azc (gebouw 2). Heeft u vragen dan is het azc bereikbaar via tel. 088 71 50 970 of via e-mailadres Harderwijk@coa.nl.

Bent u altijd al benieuwd geweest naar het leven op een azc en staat u open voor verbinding? Dan is dit het moment voor u! Wij ontvangen u met open armen.

Raadsinformatie

De commissie Beleid Algemeen vergadert op donderdag 12 december van 19.30 – 20.45 uur in het stadhuis. Op de agenda staat onder andere Oplaadpalen elektrische auto’s. De commissie Samenleving vergadert daarna van 20.45 – 21.45 uur. Op de agenda staat onder anderen Stad als Podium. U bent van harte welkom. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 

Uitnodiging Vrijwilligersdag in Catharinakapel

Zaterdag 7 december zijn alle vrijwilligers in Harderwijk en Hierden uitgenodigd voor de Nationale Vrijwilligersdag. Tussen 10.00 en 14.00 uur staat de koffie met taart klaar in de Catharinakapel. Van tevoren aanmelden is niet nodig.
  

Tweede buurtavond toekomst De Roef

Maandag 9 december is er weer een buurtavond over de toekomst van De Roef. De gemeente, de professionals van zorg- en welzijnsorganisaties en het bestuur van de Roef gaan deze avond graag daarover met u in gesprek. De bijeenkomst start om 20.00 uur. U bent van harte welkom. De bijeenkomst eindigt om 21.30 uur.
 
Denk mee over de toekomst van De Roef
De ontwikkeling van het nieuwe wijkcentrum gebeurt in samenwerking met de gemeente, zorg– en welzijnsorganisaties én omwonenden. Er komen diverse gelegenheden om met gebruikers en omwonenden van gedachten te wisselen over de toekomst van het centrum. Daarbij wordt niet alleen aan het gebouw en de inrichting van het gebied zelf gedacht. Ook de partijen die gaan samenwerken zijn onderwerp van gesprek. Net als de soort activiteiten in de nieuwe Roef.

Inloopbijeenkomst werkzaamheden N302

In december start aannemer Hoornstra Ophof in samenwerking met de gemeente Harderwijk met de werkzaamheden voor de nieuwe wegaansluiting tussen het Waterfront en de N302. Op woensdag 11 december tussen 17:00 en 19:00 uur is er een inloopbijeenkomst waar u terecht kunt met al uw vragen over deze werkzaamheden. De inloopbijeenkomst vindt plaats in het verenigingsgebouw de 'Kop van de Knar' op het terrein van Jachthaven Flevo, Knarweg 4-6 in Harderwijk.
  

Verhaal over stigma van psychische aandoeningen

Dit artikel is onderdeel van een reeks van tien verhalen over Noord-Veluwse inwoners die zelf of in hun omgeving te maken hebben met verward gedrag. Harderwijk en de Noord-Veluwse gemeenten willen op deze manier aandacht besteden aan dit thema.
 
Justin (32 jaar) heeft in het verleden te maken gehad met criminaliteit en verslavingsproblematiek. Toen hij in 2010 voor zijn vriendin verhuisde, kon hij dat verleden achter zich laten. Het ging goed totdat zijn vriendin ziek werd. Na drie jaar overleed zij aan borstkanker en stond Justin er alleen voor. Een moeilijke periode brak aan. Hij kwam terecht in de nachtopvang voor dak- en thuislozen. Ondanks dat is hij altijd blijven werken. Justin vertelt dat mensen bij hem nooit hadden verwacht dat hij op straat leefde: “Ik was zwerver en de mensen om mij heen dachten dat ik hoogopgeleid was en goed verdiende. Ik zorgde namelijk altijd dat ik er representatief uitzag en douchte iedere morgen.”
 
Veel medebewoners in de nachtopvang kampten met verslavingen en Justin viel mede daardoor terug in zijn oude drugsgebruik. Justin kwam terecht bij Tactus verslavingszorg. Zijn hulpverleners hebben hem ondersteund om zijn drugsverslaving opnieuw onder controle te krijgen. Dankzij het project Housing First kreeg hij een eigen huis. Daar woont hij nu anderhalf jaar en het gaat erg goed met Justin. “Er zijn twee opties: stoppen of doorgaan. Ik koos voor het laatste. Wat is gebeurd, daar doe je niks meer aan. Morgen is belangrijk.” Lees het hele verhaal hier.
 

Gertien Koster Koninklijk onderscheiden

Gertien Koster ontving tijdens de raadsvergadering van 28 november, uit handen van burgemeester Harm-Jan van Schaik een Koninklijke onderscheiding. Koster is sinds 2006 raadslid in Harderwijk. Eerst als raadslid voor de Stadspartij Harderwijk en later voor Harderwijk Anders. Als fractievoorzitter onderhandelde ze in 2014 over de totstandkoming van een college. Gertien Koster heeft zich geprofileerd als een betrokken, vasthoudend en onconventioneel raadslid. Ze heeft bijgedragen aan een nieuwe dimensie van de lokale democratie. Na 14 jaar nam ze op 28 november afscheid. Gertien Koster is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
 

Harderwijk werkt aan een dementievriendelijke samenleving

Op dit moment wonen in Harderwijk naar schatting 800 mensen met dementie. De lokale Werkgroep 'Dementievriendelijk Harderwijk', bestaande uit de gemeente, diverse organisaties en betrokken inwoners heeft een activiteitenplan opgesteld.
 
Activiteiten om een dementievriendelijke gemeente te worden
- Het luisteren naar mensen met dementie en hun mantelzorgers. Welke behoeften hebben zij, als het gaat om bijvoorbeeld dagactiviteiten en respijtzorg?
- Een startbijeenkomst met lokale partners in februari 2020.
- Trainingen over dementie voor onder andere supermarkten, banken, politie en brandweer.
- Voorlichting over dementie op scholen.
- Een Dementheek met onder andere een uitleen- en uitprobeerpunt voor domotica.
 
Iedereen kan in zijn of haar omgeving te maken krijgen met dementie. Met elkaar zetten wij ons hiervoor in. Zodat iedereen kan meedoen aan onze Harderwijker en Hierdense samenleving. En langer zelfredzaam kan blijven. Zo helpen we elkaar en zorgen wij samen voor een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen. Harderwijk zijn wij Samen!
 

Aanvragen vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
26-11-2019 Ooster Mheenweg 6: verhogen dakvlak tbv grotere overheaddeuren in strijd regels ro
26-11-2019 Strokelweg 4: clubgebouw in strijd regels ro
26-11-2019 Strokelweg 4: stookhut in strijd regels ro
27-11-2019 Parallelweg 26-222: van 4 bomen
27-11-2019 Zeppelinstraat 10: reclamezuilen, vlaggenmasten en gevelreclame
 
Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
25-11-2019 Kienderkamp 12: dakkapel (voorzijde)
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)
22-11-2019 Sonnevancklaan 2: vergunning brandveiliggebruik 24 zit-/slaapkamers
25-11-2019 Parkweg 8: vergunning brandveiliggebruik
Tegen de ontwerpbesluiten zijn geen zienswijzen ingediend.
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.
  

Verleende vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure)
23-11-2019 Donkerstraat 38a : uitbreiden woning aan de (GM)
21-11-2019 Parallelweg 26-22: kappen 1 boom
23-11-2019 Straussdreef 13: dakkapel (voorzijde)
24-11-2019 Korhoenlaan 1-100: kappen 1 boom
25-11-2019 Tubadreef 13: dakkapel (zijgevel)
27-11-2019 Marnixstraat: oprichten 16 appartementen
 
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen nabij het adres Boegmeen 6.
 
Het besluit is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.
  

Opheffing 'Meervoudige centrumregeling Noord-Veluwe'

Het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk maakt bekend op 26 november 2019 te hebben besloten tot opheffing van de ‘Meervoudige centrumregeling Noord-Veluwe’ per 1 januari 2020 of de eerst mogelijke datum daarna. Eenzelfde besluit is of wordt genomen door de overige deelnemers aan deze regeling, te weten de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Elburg, Ermelo, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten. 

Nadat alle deelnemende colleges hebben besloten tot opheffing van voornoemde regeling, zal het college van burgemeester en wethouders van Putten de opheffing van de regeling in de Staatscourant bekendmaken. Het opheffingsbesluit ligt ter inzage in de Stadswinkel en is te vinden op www.harderwijk.nl/beleidsregels.
  

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure;
- Wethouder Jansenlaan 90: nieuw- en verbouw radiologie en poli in strijd regels ro; 23-12-2019
 

Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht (vierde wijziging)

Het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk maakt bekend dat op 26 november 2019 - nadat de gemeenteraad van Harderwijk daarvoor toestemming heeft verleend -  is besloten tot vaststelling van de vierde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht. Nadat alle deelnemende colleges deze wijziging hebben vastgesteld, zal de gewijzigde regeling in de Staatscourant worden gepubliceerd. De volledige tekst van de de Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht (vierde wijziging) ligt ter inzage in de Stadswinkel en is te vinden op www.harderwijk.nl/beleidsregels