Energieopwekkende geluidsschermen langs A28

Het college van burgemeester en wethouders gaat aan de raad voorstellen om de geluidswal tussen de A28 en de nieuwe wijk Brinkvelden in Drielanden in elk geval gedeeltelijk ‘innovatief’ te maken. Geen eenvoudige plastic schermen boven op de heuvel, maar geluidswerende schermen waarin ook zonnepanelen zijn verwerkt. 

Het college wil dat in elk geval bij het gedeelte snelweg ter hoogte van de Crescentplas, maar misschien ook langs de Groene Zoomweg en een langer gedeelte van de A28.

De huidige schermen moeten worden verhoogd, omdat de geluidsnormering van nu strenger is dan in de tijd dat Muziekland II werd gebouwd (1997). Er is nu een afscherming van twaalf meter hoog nodig ter hoogte van deelplan 2 en een scherm van 5,5 meter hoogte ter hoogte van de Crescentplas. Omdat de schermen die er nu staan, niet kunnen worden opgehoogd, moeten er hele nieuwe schermen komen.

De kosten van eenvoudige geluidswerende schermen worden geschat op 4.430.000. Als alle schermen worden uitgevoerd met zonnepanelen, kost het al snel 5.720.000 euro. Als alleen het stuk snelweg ter hoogte van de Crescentplas de innovatieve schermen krijgt, kost het 4.995.000 euro. Afhankelijk van voor welke variant gekozen wordt, betekent het waarschijnlijk een tekort op de gemeentelijke grondexploitatie van tussen de 50.000 en 300.000 euro, al is het de bedoeling van de gemeente om de meerkosten van de innovatieve schermen zoveel mogelijk terug te verdienen door de energieopbrengsten. Via een aanbestedingsprocedure wil het college verschillende marktpartijen vragen met ideeën te komen.