D66: Vorm coalitie die recht doet aan nieuwe verdeling gemeenteraad

D66 zet in op een coalitie van verkiezingswinnaars Harderwijk Anders, VVD en D66 met het CDA. Daarom hebben Martijn Pijnenburg en Thijs Melkert vanavond namens de D66-fractie een eerste gesprek gevoerd met verkenner Hans Esmeijer, die door Harderwijk Anders is aangesteld om een nieuwe coalitie in Harderwijk te onderzoeken.

In een aan Esmeijer overhandigde brief staan de volgens D66 belangrijkste aandachtspunten voor de komende jaren.

Deze punten zijn: Meer vrijheid, meer ambitie (met name op de woningmarkt) en meer aandacht voor duurzaamheid.

De fractie van D66 geeft verkenner Hans Esmeijer een advies: "Om recht te doen aan de verkiezingsuitslag adviseert de fractie van D66 u een coalitie te onderzoeken waaraan ten minste de drie winnaars van de verkiezingen deelnemen. Hiermee krijgt de progressief-liberale stemverhouding in de nieuwe raad een zo goed mogelijke weerklank in de coalitie." Bij de verkiezingen op 21 maart haalden de progressief-liberale partijen, 18 van de 29 zetels. Dat is tenopzichte van de afgelopen raadsperiode een grote verschuiving.

Een andere optie kan zijn: Het handhaven van de huidige coalitie met CU, CDA, HA en VVD. 

Maar in de ogen van de D66 fractie doet deze coalitie geen recht aan de verkiezingsuitslag en de stemverhouding in de raad. D66 ziet zich beter samenwerken in een coalitie met het CDA dan met de CU.  "Voor de invulling van de bovenstaande drie thema's (vrijheid, ambitie, duurzaamheid) ziet de fractie van D66 een samenwerking met het CDA als een kansrijkere optie, dan een samenwerking met de ChristenUnie." aldus de fractie in de brief aan verkenner Hans Esmeijer. 

De volledige brief van de D66-fractie aan verkenner Esmeijer kunt u hier lezen.