Arbeidsmigranten mogen niet voordringen op reguliere woningzoekende

Door Petronella van het Goor - In de raadsvergadering van donderdag 16 mei hebben de VVD, Harderwijk Anders, Gemeentebelang en SGP een motie ingediend. De motie ging over de huisvesting van arbeidsmigranten en had als doel woningzoekenden in de eigen regio te beschermen. (Bekijk ook de video)

Het college kreeg de opdracht om voor 1 januari 2020 met een plan van aanpak te komen dat ervoor moet zorgen dat arbeidsmigranten niet ‘voordringen’ op de huidige woningzoekenden.

“Naar verwachting komt er een grote groep arbeidsmigranten naar Nederland, waarvan een deel naar deze regio.” Niets mis mee, vindt Menno Doppenberg (VVD), want arbeidsmigranten zijn nodig om bedrijfseconomische redenen. Het vraagt echter wel om adequate huisvesting, zodat overlast door de bouw van grootschalige Polenhotels voorkomen kan worden.

Net gisteren kwam in het nieuws dat er plannen zijn voor zo’n Polenhotel in Harderwijk en wel (vanuit Drielanden) rechts van de bollenrotonde. Op de hoek van de Harderwijkerweg en de Groene Zoomweg. De opdrachtgever is VDB Dienstverlening uit Scherpenzeel. Veluwse Architecten uit Ermelo gaat het gebouw ontwerpen. In de zomer moet het gebouw, dat zo’n 150 mensen kan huisvesten, er staan. Zo blijkt uit een artikel uit de Stentor.

Door zo’n ‘Polenhotel’ is er geen risico voor de woningzoekenden uit de regio, maar het is ook niet wat de indieners van de motie voor ogen hadden. Het is nog onduidelijk hoe definitief de komst van het gebouw is.

Reactie van de gemeente Harderwijk:
De gemeente is bekend met het initiatief. De plannen worden momenteel tot schetsontwerp uitgewerkt. Het schetsontwerp zal door de initiatiefnemer op dinsdag 28 mei met de buurt besproken worden. De uitkomst van dit overleg zal worden teruggekoppeld aan de gemeente. Vervolgens zal de gemeente gezamenlijk met de initiatiefnemer het vervolgproces bespreken, waarbij ook de voorwaarden voor deze ontwikkeling aan de orde komen. Er is nog geen sprake van een omgevingsvergunningsaanvraag.   

Dit initiatief sluit juist prima aan bij de inhoud van de motie. In de motie wordt met name de zorg geuit over de relatie tussen huisvesting voor arbeidsmigranten en 'reguliere' woningzoekenden. Met het initiatief in de Groene Zoom wordt expliciet huisvesting gecreëerd voor de doelgroep arbeidsmigranten, zonder dat er voor de huisvesting van deze doelgroep een beroep wordt gedaan op de 'reguliere' woningmarkt. Het initiatief valt binnen de bestemming "logies", het betreft geen reguliere woonbestemming

Lees ook:
VVD Harderwijk-Hierden vraagt aandacht voor arbeidsmigrantenstroom en de gevolgen voor Harderwijk