VVD Harderwijk-Hierden vraagt aandacht voor arbeidsmigrantenstroom en de gevolgen voor Harderwijk

De komende jaren verwacht het CBS dat er 50 duizend extra arbeidsmigranten richting Nederland zullen komen door het toenemende tekort aan arbeidskrachten. Voor deze groep migranten zijn er op dit moment weinig geschikte woningen.

Hierdoor werden in het verleden zogenoemde ‘Polenhotels’ opgericht waar grootschalig arbeidsmigranten werden gehuisvest. Naast dat dit niet altijd fatsoenlijke huisvesting was voor de werknemers, ontstond er soms ook onrust en overlast bij buurtbewoners. Dat wil de VVD nu voor zijn.

De VVD Harderwijk-Hierden vindt het belangrijk dat er voor iedereen die in Harderwijk of Hierden wil komen wonen snel een gepaste woning beschikbaar is. Tegelijkertijd is het belangrijk om vroegtijdig in te spelen op de te verwachten groep arbeidsmigranten zodat overlast en problemen met huisvesting worden voorkomen. 

Daarom heeft de VVD vragen aan het College gesteld wat de invloed van de groeiende instroom aan arbeidsmigranten voor effect heeft op de gemeente Harderwijk. ‘Komen er de komende jaren woningen bij? Valt het effect voor Harderwijk mee vergeleken met de regio?’ Kortom, hoe gaat het College reageren op het toenemend aantal arbeidsmigranten en de daarmee groeiende vraag naar huisvesting.

De VVD wil graag dat de gemeenteraad hier actief bij betrokken wordt, zodat we niet achteraf maar vooraf kunnen inspelen op de huisvesting van deze groep mensen. Hierdoor willen we voorkomen dat er onrust ontstaat bij (toekomstige) buurtbewoners, omdat zij actief betrokken en geïnformeerd kunnen worden over mogelijke locaties waar behoefte is aan extra woonruimte.