Afspraken rond sociale huur: beschikbaar, betaalbaar en leefbaar

Woensdagochtend 7 december zetten huurdersorganisaties S.H.O.W. en Woonwijs, woningcorporaties UWOON en Omnia Wonen en de gemeente Harderwijk hun handtekening onder de prestatieafspraken voor 2023 (Jaarafspraak) en de productieafspraken tot 2030. 

Deze afspraken zijn een nadere uitwerking van de gezamenlijke ambities en doelstellingen op het gebied van sociale huur

Een belangrijke opgave is om tot 2030 minimaal 1000 extra sociale huurwoningen te realiseren.
 
De afgelopen maanden hebben huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeente Harderwijk meerdere gesprekken gevoerd over de ontwikkelingen op het gebied van sociale huur. In de eerder overeengekomen ‘Raamovereenkomst 2022-2026’, waarin kaderafspraken voor een periode van vier jaar zijn vastgelegd, is eveneens bepaald dat de vijf partijen jaarlijks concrete afspraken maken over de activiteiten en doelstellingen die zij in dat jaar willen realiseren.
 
Ook zijn er productieafspraken gemaakt tussen de gemeente en de twee woningcorporaties voor de periode 2022-2030. Hierin is vastgelegd wat de partijen van elkaar nodig hebben om de afgesproken realisatie van minimaal 1000 sociale huurwoningen tot 2030 waar te maken. Ook deze productieafspraken werden met een handtekening bekrachtigd.

Gezamenlijke inspanning
“De productieafspraken bevestigen de inspanningen die de gemeente samen met de woningcorporaties moet leveren om de voorraad sociale huurwoningen uit te breiden”, aldus Wethouder Edwin Enklaar (Wonen). “Onderdeel van de afspraken is dat we goed met elkaar in overleg blijven over hoe we tot die 1000 extra sociale huurwoningen gaan komen. Die opgave vraagt van zowel gemeenten als woningcorporaties echt een actieve rol.”
 
Behoefte aan woningen in het betaalbare segment
Tot en met 2026 ligt de hoogste prioriteit bij de beschikbaarheid van woningen. Onderzoek dat in 2021 is uitgevoerd, laat zien dat er in Harderwijk en Hierden een grote behoefte is aan woningen in het betaalbare segment. Het bieden van voldoende woningen in die categorie krijgt dan ook alle aandacht.
Naast het thema beschikbaarheid is het betaalbaar houden van wonen in de gemeente Harderwijk en het leefbaar houden van complexen en buurten, erg belangrijk. Woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente blijven zich hier ook in 2023 voor inzetten.
 
Wethouder Enklaar onderstreept het belang van de afspraken: “Met deze Jaarafspraak 2023 en de Productieafspraken tot 2030 trekken we als partijen samen op om genoeg passende en betaalbare woningen te realiseren. Iedereen heeft immers recht op een eigen, geschikte plek om te wonen. Ook zetten we ons gezamenlijk in om de leefbaarheid in wijken en buurten te behouden of te verhogen. Want niet alleen je huis, ook een prettige woonomgeving draagt bij aan woongeluk.”

Lees ook:
Raad wil ook monumentale sociale huurwoningen verduurzamen in Harderwijk