Woningbouw waar ooit in Café Hop truckers bij de koffie hun gehaktbal aten

Harry Schipper – Voor de plek van het – nu vervallen – truckerscafé en restaurant Hop aan de Boomkamp 23 is een plan ingediend voor de bouw van veertig woningen: negen (rijtjes)huizen voor starters, zes seniorenwoningen, drie twee-onder-een-kap en een vijf verdiepingen tellend gebouw met daarin 25 appartementen.

B en W van Harderwijk staan positief tegenover de plannen, al moet de initiatiefnemer wel eerst omwonenden goed hierover informeren en min of meer garanderen dat iedereen er vrolijk(er) van wordt

Menigeen herinnert zich nog wel het gezellige wegrestaurant en truckerscafé aan de Boomkamp, dat vroeger lag aan de doorgaande (Zuiderzee)straatweg die Harderwijk verbond met Zwolle en alle plaatsen die ertussen lagen. Vooral vrachtwagenchauffeurs waren blij met de lekkere koffie die al van héél vroeg tot héél laat werd geschonken. Beroemd en geprezen waren ook de ballen gehakt die je erbij kon bestellen, al dan niet met een bord frites en groenten erbij.

Met de komst van de snelweg A28 in de zestiger jaren werd die straat allengs minder druk, waarna met de bouw van de wijk Frankrijk en de omleiden van de doorgaande route via de Newtonweg het café-restaurant min of meer zijn bestaansrecht verloor. Vrachtwagens zie je er allang niet meer: de Boomkamp is anno nu een fietsstraat geworden, die binnenkort nog een opknapbeurt staat te wachten, omdat de Boomkamp onderdeel uitmaakt van een belangrijke, doorgaande fietsroute tussen Hierden en het stadscentrum. Het voormalige restaurant is flink aan het vervallen, maar nog goed herkenbaar, al was het alleen al vanwege het oude reclamebord van bierbrouwer Heineken dat nog altijd de voorgevel ‘siert’.

Nu er plannen voor woningbouw zijn ingediend zijn er nog wel een paar andere zaken die voor elkaar moeten zijn, alvorens de bouw kan starten. Om te beginnen moet de bestemming iets worden aangepast. In het huidige ‘bestemmingsplan Frankrijk’ heeft de grond de bestemming nu nog ‘gemengde doeleinden’ en daar valt ‘wonen’ niet onder. Ook ligt er een hogedruk gasleiding waarmee zowel tijdens als na de woningbouw natuurlijk goed rekening moet worden gehouden. Verder moet de initiatiefnemer voor de bouw nog een onderzoek laten uitvoeren naar de gevolgen voor de flora en fauna en is ook nog een stikstofonderzoek nodig. B en W willen ook graag dat de nieuwbouw zo duurzaam mogelijk wordt uitgevoerd.

De prachtige bomen aan weerszijden van het voormalige truckerscafé moeten in elk geval behouden blijven. En de ontsluiting moet via de Broeklaan, zodat de Boomkamp zelf fietsstraat kan blijven.

Volgens wethouder Edwin Enklaar sluiten de bouwplannen goed aan bij de lokale woonvisie. “Er komt een mix van betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen”, weet hij. Al voegt hij daaraan toe dat het precieze aantal nog nader moet worden uitgewerkt. Enklaar is er naar eigen zeggen ‘heel blij mee’. “En ik denk de hele stad wel, want iedereen stoort zich nu aan die lelijke plek. Als die weg is, kan de Boomkamp worden uitgevoerd tot een prachtige straat, dus ik ben erg blij dat die plek eindelijk een mooie invulling krijgt”.

Pa Hop Boomkamp Harderwijk