Wilt u als ondernemer een aanvraag indienen voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)?

De NOW voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten van uw personeel. Onze advocaten verzorgen dat voor een vast bedrag per aanvraag. Dankzij onze jarenlange ervaring in en kennis van het arbeidsrecht, zorgen wij ervoor dat uw aanvraag snel en correct wordt ingediend.

Wij kunnen ons voorstellen dat u zich als ondernemer in deze spannende tijden voornamelijk wilt richten op uw onderneming. Daarom nemen wij het indienen van een NOW-aanvraag graag uit handen. U richt zich op uw business, wij doen de rest.

De uitgewerkte regeling, waarin onder meer de definitieve voorwaarden zijn opgenomen, wordt in de week van 30 maart verwacht. De volgende voorwaarden zijn op dit moment al bekend:
  1. U vraagt geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan gedurende de tijd dat u een tegemoetkoming ontvangt.
  2. U krijgt vanaf 1 maart 2020 een tegemoetkoming bij een omzetverlies van minimaal 20%.
  3. U ontvangt in beginsel een tegemoetkoming voor drie maanden. Mogelijk kan deze termijn worden verlengd.
  4. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom bij een omzetverlies van 100%. De hoogte van de vergoeding hangt af van het percentage weggevallen omzet.
  5. Op basis van de aanvraag ontvangt u een voorschot van 80%. Achteraf wordt vastgesteld wat het werkelijke omzetverlies is geweest.
  6. Voor aanvragen boven een bepaalde subsidieomvang is een accountantsverklaring vereist. 
Kosten:
Wij hanteren voor het voorbereiden en indienen van de NOW-aanvraag een vast bedrag van € 495,00 exclusief BTW.
 
De NOW-aanvragen kunnen vanaf 6 april a.s. worden ingediend. De verwachting is dat de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld. Het UWV streeft er naar binnen 14 dagen na de aanvraag te kunnen uitbetalen. Het loont dan ook om de aanvraag zo spoedig mogelijk in te dienen.
 
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website: www.hulpbijnow.nl
 
Ook indien u andere vragen heeft of advies wenst in deze onzekere tijden, staan wij u graag bij. Op onze website www.vanzeijlbijlaartsen.nl/actualiteit informeren wij u over actuele ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en beantwoorden wij de meest gestelde vragen die naar aanleiding van het coronavirus worden gesteld.
 
Contactgegevens Van Zeijl Bijl Aartsen Advocaten:
+ 31  (0) 341 42 06 06
info@vanzeijlbijlaartsen.nl

Pand de Mecklenburg Harderwijk Van Zeijl Bijl Aartsen Advocaten