Werkzaamheden Vondellaan starten op 10 februari

Maandag 10 februari starten de werkzaamheden aan de Vondellaan. We gaan werken aan een verbeterde verkeersstroom voor alle weggebruikers, een grotere verkeersveiligheid en een veilige schoolomgeving. 

De werkzaamheden worden in 5 fasen uitgevoerd door Schagen Infra BV en duren tot vrijdag 22 mei. We doen er alles aan om de verkeershinder door de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken.

Tijdens de werkzaamheden wordt de Vondellaan gestremd voor doorgaand verkeer, maar bestemmingsverkeer is mogelijk. Per fase is het tracé afgesloten voor al het verkeer en daarvoor wordt het verkeer via borden omgeleid. Hulpdiensten kunnen de aanliggende adressen te allen tijde bereiken. Bij een aantal woningen wordt ook de rioolaansluiting vernieuwd. De bewoners van de betreffende woningen krijgen hierover vooraf informatie.
 
Heeft u vragen en of opmerkingen dan kunt u terecht bij Fred van Tol, projectleider bij de gemeente, tel 0341 411 911. Meer informatie: www.harderwijk.nl/actueel.