Werkzaamheden tunnel Groene Zoomweg

Maandag 20 april starten de werkzaamheden aan de wegkanten in de tunnel Groene Zoomweg.

De naden in de zogeheten schampkanten (betonnen stroken aan de kant van de weg) worden dichtgekit. Dat gebeurt omdat in die naden ongewenst groen groeit en er zich vuil ophoopt.

En dat kan leiden tot overlast voor het verkeer en onveilige situaties. Om de werkzaamheden mogelijk te maken wordt ter plaatse een rijbaan afgesloten. Het werk wordt uitgevoerd tussen 20 april en 1 mei. Met eventuele vragen kunt u terecht bij projectleider Andries Nieuwenhuis, tel. (0341) 411 911.