Vraag naar BSO groeit , Kinderopvang Harderwijk groeit mee…

In september 2020 is Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk gestart met BSO Kornuit in basisschool DOK19 met een groep van 10 kinderen. Inmiddels is de Buitenschoolse Opvang ondergebracht in een aparte organisatie, Kinderopvang Harderwijk BV, Inmiddels is een 2e BSO, Kleurrijk, gestart in de Willem Alexanderschool.

Van een aanbod voor 10 kinderen is de maximale capaciteit inmiddels uitgebreid naar 60 kindplaatsen. Voor Kinderopvang Harderwijk BV een teken dat de wijze waarop zij BSO-opvang bieden voldoet aan een behoefte die leeft onder ouders

SKH en Kinderopvang Harderwijk BV bieden maatschappelijke kinderopvang. Zij zijn dan ook, als enige organisatie binnen Harderwijk, lid van de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). Maar wat betekent dit nou concreet?? Maatschappelijke Kinderopvang wil zeggen dat ze geen winstoogmerk hebben maar dat bij hen het kind centraal staat. Ze vinden het belangrijk dat ieder kind, waar het ook vandaan komt en opgroeit een goede start krijgt.

Ze kiezen bewust voor een aanbod van BSO (4-12 jaar) én peuterspeelzaal (2-4 jaar) binnen de muren van een basisschool. Kinderen kunnen zo vanaf de leeftijd van 2 – 12 jaar steeds in dezelfde vertrouwde omgeving blijven. De BSO kinderen die de BSO bezoeken komen allemaal van de betreffende basisschool. Er is geen vervoer nodig en kinderen zitten bij de vrienden uit de klas in de groep. De BSO biedt voor en na schooltijd en tijdens de vakanties een huiselijke plek om naast spelen en relaxen ook allerlei nieuwe mogelijkheden en talenten te ontdekken. 

Zowel binnen DOK19 als de Willem Alexanderschool werken ze binnen een projectgroep samen met de basisschool om zo ervoor te zorgen dat peuterspeelzaal, basisschool en BSO goed bij elkaar aansluiten. Door samen te werken als één team kunnen ze kinderen vanuit een veilige en vertrouwde basis, een gevarieerd en uitdagend leer- en activiteitenprogramma aanbieden. Kinderen van 2-12 jaar krijgen zo volop de ruimte om samen te ontwikkelen, te ontspannen en nieuwe dingen te ontdekken.

Maatschappelijk Kinderopvang wil ook zeggen dat de opvang bereikbaar en betaalbaar moet zijn voor alle kinderen. In de landelijke media wordt veel aandacht gegeven aan het feit dat de kinderopvang in 2023 voor veel ouders fors duurder zal worden. Ze zijn trots dat het hen gelukt is om voor 2023 de indexering van de uurtarieven beperkt te houden en voor de BSO exact de indexering Kinderopvangtoeslag van 5,6% te kunnen volgen. (ter vergelijkijking: In de provincie Gelderland stijgen de prijzen voor BSO gemiddeld met 8,01%). Dit betekent concreet dat de eigen ouderbijdrage bij de BSO’s voor de meeste ouders maximaal € 0,10 per uur zal stijgen.

Zo blijven de BSO’s Groeien en Ontwikkelen en bereiden ze de kinderen Spelenderwijs voor op de wereld van morgen!

BSO kleurrijk Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk

Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk

Adresgegevens

Kennedylaan 3
3844 BA Harderwijk

Telefoon

T. 0341-460183

Meer info