Voorlopig geen nieuwe bouwactiviteiten op vakantieparken toegestaan

Het gemeentebestuur van Harderwijk heeft afgelopen week besloten met onmiddellijke ingang te verbieden dat er nieuwe bouwwerken, zoals overkappingen, op recreatieparken kunnen worden gerealiseerd of dat kavels op Onze Woudstee worden gesplitst om extra recreatiewoningen te bouwen. 

Alle nieuwe bouwplannen zullen worden getoetst aan de toekomstige bestemmingsplannen voor de parken.

In afwachting van de nieuwe bestemmingsplannen zijn kavelsplitsing en nieuwe bouwactiviteiten niet toegestaan en worden geen vergunningen verleend.
 
Structuurvisie
De gemeenteraad heeft eerder al in de Structuurvisie Vitale Vakantieparken de uitgangspunten voor transformatie naar wonen op vakantieparken vastgelegd. Gebleken is dat een aantal eigenaren op de parken hun percelen wel willen laten transformeren naar wonen, maar niet bereid zijn zich bij de uitgangspunten voor de bebouwingsmogelijkheden neer te leggen. Met het genomen besluit wordt nu voorkomen dat de uitgangspunten voor transformatie betekenisloos worden.
 
Deadline
Ook is een deadline vastgesteld voor deelname aan de transformatie naar wonen, namelijk 31 maart 2019. Met deze deadline wordt benadrukt dat iedere eigenaar zo spoedig mogelijk zijn keuze zal moeten maken aan de hand van de per park nader uitgewerkte uitgangspunten van de Structuurvisie. Na 31 maart 2019 zal handhavend worden opgetreden tegen overtreding van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2014.