Voorlopig alleen restafval in binnenstad en hoogbouw

Door Petronella Polinder - De nieuwe gemeenteraad heeft afgelopen woensdagavond besloten dat er voorlopig geen afval wordt gescheiden in de binnenstad, de appartementencomplexen en flats in Harderwijk. 

Alle partijen, behalve GroenLinks, willen eerst duidelijkheid over hoe de gemeente Harderwijk in de toekomst omgaat met het verwerken van het afval.

Anders zou het plan voor ondergrondse containers en ‘groene’ afvalbakjes voor elk huishouden in de binnenstad en in hoog- en stapelbouw misschien weggegooid geld zijn. En omdat de uitvoering van het afvalplan 750.000 euro gaat kosten, durven ze dat niet aan.

“Het moet onderdeel worden van de nota VANG (Van Afval naar Grondstof). Daar kun je niet op vooruit lopen door nu alvast een deelbesluit te nemen”, aldus Henk Vermeer, Harderwijk Anders. Yvonne Klein Rouweler van GroenLinks sprak zich als enige voor het deelbesluit uit. “Het is belangrijk dat mensen in de binnenstad en hoogbouw op eenzelfde manier bediend worden en ik denk niet dat het onverstandig is om dat nu alvast te doen.”

In een motie, ingediend door de VVD, de SGP, Harderwijk Anders, ChristenUnie, D66, Gemeentebelang en de PvdA, wordt het college verzocht de gescheiden inzameling in de binnenstad en hoog- en stapelbouw mee te nemen in de nota VANG (Van Afval naar Grondstof) en die voor het einde van dit jaar te actualiseren.

Of en wanneer de groene huiscontainers voor bewoners in de binnenstad en in de verschillende appartementen en flats er gaan komen, is dus nog niet duidelijk.