Voor honden moet ook in 2018 betaald worden

Bijna niemand was het er mee eens, maar elke fractie wilde er graag een plasje over doen, de motie van de PvdA en de VVD om de hondenbelasting in 2018 af te schaffen. Donderdagavond diende de partijen die in tijdens de raadsvergadering. 

In één derde van de Nederlandse gemeenten is de hondenbelasting al afgeschaft.

In Harderwijk brengt die belasting jaarlijks 167.000 euro in het laatje. Die belasting afschaffen, zou betekenen dat het geld ergens anders vandaan moet komen.

De indieners hadden geen voorstel daarvoor gedaan, maar wilden dat in de bespreking van de Kadernota 2018 meenemen. “Moeten we 167.000 euro structureel bezuinigen? Moeten we de geplande OZB-verlaging omzetten in een OZB-verhoging? Het is een fors bedrag om structureel op te vangen. Ik mis in de motie wat ideeën daarover en daarom raden we als college deze motie af”, aldus wethouder Jeroen de Jong.

De overige partijen waren het met de wethouder eens. Met twee partijen (de indieners) voor en de rest tegen, strandde deze motie. Ook in 2018 wordt er in Harderwijk hondenbelasting geheven. 

Lees ook:
PvdA wil hondenbelasting afschaffen