Verleende en aangevraagde vergunningen week 2 Gemeente Harderwijk

Hieronder een overzicht van de aangevraagde en verleende vergunningen in de Gemeente Harderwijk.

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):
 • 22-12-2017 Braillestraat: bedrijfspand
 • 22-12-2017 Keplerstraat: bedrijfspand en inrit
 • 21-12-2017 Stationslaan 26: leslokalen 3-laags
 • 20-12-2017 Vlierburgweg 1: herbouwen schuur
 • 22-12-2017 Johanniterlaan 5 ,5a en 7: transformeren kantoorpand naar appartementen in strijd regels ro en uitrit
 • 22-12-2017 Korenlaan 1-55 en 2-144 (voormalig Struikterrein): plaatsen tijdelijke huisvesting in strijd regels ro en uitrit
 • 20-12-2017 Zuiderbreedte 23: reclame (4 objecten)
 • 22-12-2017 Hogeweg 6: nieuw kozijn
 • 22-12-2017 Horloseweg 16: kappen 2 bomen
 • 22-12-2017 Waterfront NE kavel A: een woning
 • 20-12-2017 Korhoenlaan 1-123: kappen 1 boom
 • 13-12-2017 Parallelweg 26-192: kappen 4 bomen
 • 27-12-2017 Pascalstraat 4a: reclame (3 objecten)
 • 30-12-2017 Duinweg 8: schuur en inrit
 • 13-12-2017 Linnaeuslaan 6: carport in strijd regels ro
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 29-12-2017 Knardijk 6 t/m 26: themacentrum (winkelunits en bijeenkomstfunctie)
 • 29-12-2017 Molenweg 12: verplaatsen inrit en kappen bomen
 • 29-12-2017 Engelserf 9: het verbouwen woning in strijd regels ro
 • 29-12-2017 Verkeersweg 12: het stucen gevel
 • 29-12-2017 Lindenlaan 15: dakkapel met nokverhoging
 • 29-12-2017 Lindenlaan 13: dakkapel met nokverhoging
 • 2-1-2018 Oranjepark (div. locaties): kappen 32 bomen
 • 2-1-2018 Potgieterstraat 7: uitbreiden woning met erker
 • 2-1-2018 Hazelaarlaan 7: uitbreiden woning
 • 2-1-2018 Boerhaavelaan 104: uitbreiden praktijkruimte
 • 4-1-2018 Weisteeg 5: uitbreiden woning in strijd regels ro
 • 4-1-2018 Zuiderbreedte 23: reclame (4 objecten)
 • 4-1-2018 Zuiderzeestraatweg 98: woning
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Ambtsinstructie en uitoefenen toezicht Leerplichtambtenaren

Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben op 19 december 2017 op basis van de Leerplichtwet de ambtsinstructie voor leerplichtambtenaren in dienst bij de Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht vastgesteld en besloten om deze leerplichtambtenaren aan te wijzen als toezichthouder. Deze besluiten hebben betrekking op de uitvoering van de Leerplichtwet in Harderwijk en de volgende
regiogemeenten: Ermelo, Putten, Nunspeet, Elburg, Zeewolde en Oldebroek. Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben dit in mandaat namens de regiogemeenten besloten. De stukken liggen 4 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Meer informatie: Domein Samenleving, mevr. S. Rijnbeek, s.rijnbeek @harderwijk.nl of tel. 411 911.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
 • Boekhorstlaan: tankstation en uitrit; 9-1-2019
 • Boekhorstlaan: ontwikkelen 2e fase boekhorstlaan (restaurants, reclame en recreatie); 4-1-2019
 • Sonnevancklaan 10: kappen 1 boom; 15-2-2018