Veluwse gemeenten en provincie investeren in vakantieparken

Al bijna vijf jaar werken Veluwse gemeenten en de provincie Gelderland samen met ondernemers en andere partijen aan een kwalitatief goed aanbod van vakantieparken op de Veluwe.

Om deze aanpak te versterken richten tien gemeenten en de provincie Gelderland de Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken BV op.

Maandag 29 oktober 2018 ondertekenden zij de samenwerkingsovereenkomst. De gemeente Ermelo is één van de deelnemende gemeenten.

Nieuw instrument

Met de Ontwikkelingsmaatschappij krijgen we er een instrument bij om ondernemers te ondersteunen en parken te verbeteren. De gemeente Ermelo is met verschillende ondernemers en eigenaren van vakantieparken in gesprek. We ondersteunen kansrijke plannen die de verblijfsrecreatie versterken. Als een park geen recreatieve functie meer heeft, kijken we samen naar andere functies voor het gebied.

Ontwikkelbedrijf en fonds

De Ontwikkelingsmaatschappij bestaat uit een ontwikkelbedrijf en een fonds. Het ontwikkelbedrijf kan verpauperde vakantieparken, huisjes of rechten opkopen. In samenspraak met de gemeente wordt de grond bijvoorbeeld teruggeven aan de natuur of verkocht aan een recreatieondernemer die kansen ziet er een vitaal park van te maken. Het fonds is er voor medefinanciering van projecten, als een soort maatschappelijke bank voor ondernemers met nieuwe initiatieven om hun park aantrekkelijker te maken.

De Ontwikkelingsmaatschappij is alleen betrokken bij projecten waar lokale ontwikkelingen vast lopen. Er is altijd sprake van cofinanciering door gemeenten of parkeigenaren. Naar verwachting start de ontwikkelingsmaatschappij begin 2019.