Vanaf 1 februari eenduidigheid in gratis en betaald parkeren

Vanaf 1 februari 2019 moet voor het parkeren op alle parkeerplaatsen in en rondom de binnenstad worden betaald van maandag tot en met zondag tussen 08.00 uur en 21.00 uur. Er geldt één parkeertarief. 

Voor de parkeerplaatsen op de locaties Klooster, Selhorstweg en Vuldersbrink geldt de eerste 2 uur gratis parkeren, net als Houtwalgarage en Westeinde. 

Het betaald parkeren aan het Kerkplein vanaf 1 februari 2019 en de Smeepoortstraat (gedeelte Stationslaan-Vitringasingel) wordt vanaf 1 maart 2019 opgeheven. Op het Kerkplein kan uitsluitend worden geparkeerd door vergunninghouders/bewoners. De Smeepoortstraat wordt een blauwe parkeerzone met een maximale parkeerduur van 1 uur. Het parkeerterrein P1 Havendijk is vanaf 1 maart 2019  geen blauwe parkeerzone meer. Daar moet worden betaald.  enslotte zijn de tarieven van de parkeervergunningen verlaagd met circa 30%.