Tweede fase facelift Lorentz 1 van start

Maandag 11 februari start het bedrijf KWS Infra Utrecht met de realisatie van de tweede fase van de opknapbeurt van bedrijventerrein Lorentz 1.

Het beoogde resultaat is een herkenbare wegenstructuur, duidelijke grenzen tussen openbaar en particulier terrein, een herkenbare groenvoorziening en een meer aantrekkelijke uitstraling. Gestart wordt met de Snelliusstraat.

Daarna volgen in verschillende fasen de Lorentzkade, de Réamurstraat, de Buys Ballotstraat, de Daltonstraat en de Marie Curiestraat. Overlast voor het verkeer en de bedrijven wordt zoveel mogelijk voorkomen. Ter plaatse worden zo nodig wegomleidingen aangegeven. De werkzaamheden zullen medio juni van dit jaar gereed zijn.

Parkeerruimte en groen                                                                                                           
Het in 1956 in gebruik genomen bedrijventerrein Lorentz 1 kan nog jaren mee als het wordt aangepast aan de eisen van de tijd en het daarmee interessant blijft als vestigingslocatie. Daarom heeft de gemeente, met subsidie gesteund door de provincie Gelderland, besloten tot een ingrijpende facelift van dit bedrijventerrein. Een deel van Lorentz I is al eerder onder handen genomen. De Lorentzstraat, Pascalstraat en Voltstraat laten het resultaat zien van die eerste fase. In de tweede fase wordt op dezelfde voet verder gegaan. Dus met extra aandacht voor groenvoorziening, parkeren en het aanleggen van voetpaden.

Afstemming met ondernemers                                                                                                  
In 2016 werden de eerste voorbereidingen getroffen voor deze facelift. Van begin af aan is er met de op het terrein gevestigde ondernemers overleg geweest. Zij zijn steeds betrokken bij de ontwikkeling van de plannen. Hen is bijvoorbeeld gevraagd op- en aanmerkingen te geven bij de bestaande situatie. Als belangrijkste knelpunt werd de hoge parkeerdruk gemeld. Ook signaleerde men gevaarlijke situaties en dat het op veel plekken rommelig en minder hygiënisch is. Aandacht voor groenvoorziening werd gewenst evenals een duidelijkere scheiding tussen gemeentegrond en privaat eigendom.

Bedrijvenkring Harderwijk

Adresgegevens

Postbus 115
3840 AC Harderwijk

Telefoon

T. 06-40442902

Meer info