​Tweede buurtavond toekomst De Roef

Maandag 9 december is er weer een buurtavond over de toekomst van De Roef. De gemeente, de professionals van zorg- en welzijnsorganisaties en het bestuur van de Roef gaan deze avond graag daarover met u in gesprek.

De bijeenkomst start om 20.00 uur. U bent van harte welkom. De bijeenkomst eindigt om 21.30 uur.

 Denk mee over de toekomst van De Roef
De ontwikkeling van het nieuwe wijkcentrum gebeurt in samenwerking met de gemeente, zorg– en welzijnsorganisaties én omwonenden. Er komen diverse gelegenheden om met gebruikers en omwonenden van gedachten te wisselen over de toekomst van het centrum. Daarbij wordt niet alleen aan het gebouw en de inrichting van het gebied zelf gedacht. Ook de partijen die gaan samenwerken zijn onderwerp van gesprek. Net als de soort activiteiten in de nieuwe Roef.