Toekomstperspectief bedrijventerrein Zandlaan onderzocht

Door Petronella van het Goor - Het college van burgemeester en wethouders wil het liefst de bedrijven aan de Zandlaan verplaatsen naar een ander bedrijventerrein in Harderwijk. Aan de Zandlaan huizen zo’n vier bedrijven, die zich voornamelijk bezig houden met houthandel. 

Bewoners aan onder meer de Van Heemskercklaan hebben veel last van de grote vrachtwagens die door de smalle straten van de woonwijk, af-en aanrijden. Een andere ontsluiting dan door de woonwijk is er namelijk niet. 

Bewoners hebben bij de gemeente aangegeven dat het nu echt tijd wordt om de verkeerssituatie aan te pakken. Het college is het daar mee eens. Ook omdat ze van twee bedrijven weten dat er plannen zijn voor uitbreiding. Die uitbreiding zal zorgen voor nog meer verkeersbewegingen van- en naar de Zandlaan.

Het college heeft inmiddels een gesprek gehad met de firma Boeve, naar aanleiding van de geplande bouw van een nieuwe bedrijfshal, waarvoor de vergunningen al rond zijn. Het college geeft aan dat de firma Boeve begrijpt wat die uitbreiding betekent voor de verkeersoverlast voor de omwonenden en aangegeven heeft open te staan voor een verplaatsing van het bedrijf naar bijvoorbeeld industrieterrein Lorentz. Het college zegt nog met de andere bedrijven aan de Zandlaan in gesprek te willen gaan.

De provincie Gelderland wil graag minder vierkante meters aan bedrijventerrein en is daarom bezig met het opstellen van een Regionaal Programma Werklocaties (RPW). In alle gemeenten moet straks geïnventariseerd worden hoeveel meters aan ongebruikte of onrendabele bedrijventerreinen er zijn. De Zandlaan is volgens het college een perfect voorbeeld van een onrendabel bedrijventerrein, omdat het bestemmingsplan alleen nutsbedrijven en houthandel toestaat. Uitbreiding is niet wenselijk, vanwege de ligging in een woonwijk en de slechte bereikbaarheid. Het college wil daarom, vooruitlopend op het RPW, de Zandlaan nu al in beeld brengen.

Een verhuizing van de bedrijven, lijkt de voor de hand liggende oplossing, maar een bredere verkenning moet duidelijk maken of het ook de beste oplossing is. Andere opties, zoals een tweede ontsluitingsweg, of het ‘bevriezen’ van het bedrijventerrein, waardoor uitbreiding onmogelijk wordt gemaakt, worden ook onderzocht.