Tiny Houses bijna op hun plek

Door Petronella van het Goor - De tiny houses aan het Rappad hebben inmiddels een officieel adres. Rappad 1, 3 en 5. Begin september is de tijdelijke omgevingsvergunning voor de tiny houses aangevraagd. 

Afhankelijk van eventuele zienswijzen of bezwaren, is het de bedoeling om in het najaar van 2019 te starten met het plaatsen van de huisjes.

De afgelopen maanden hebben de drie pioniers, in samenspraak met omwonenden, hun tiny house ontworpen. Na de aanvankelijke bezwaren in de buurt, is het contact tussen de pioniers, de omwonenden en de gemeente Harderwijk nu redelijk. Of realisatie in het najaar gaat lukken, is sterk afhankelijk van de reacties op de aangevraagde omgevingsvergunning.