Tijdelijk hondenlosloopgebied op Dolfinariumeiland

Door Harry Schipper – De gemeente heeft een tijdelijk - tot eind dit jaar -  losloopgebied voor honden aangewezen op het Dolfinariumeiland, tussen de Vischpoortbrug en het voormalige Surfcentrum.
 

Het tijdelijke losloopgebied is ingesteld, omdat de hondenbezitters van het Waterfront, de binnenstad en een deel van Stadsweiden door de werkzaamheden op De Wellen – Stille Wei en ijsbaan – hun honden daar niet meer los konden laten rennen.

Het tijdelijke hondenlosloopgebied was overigens al enkele jaren in gebruik bij hondenbezitters en hun honden. Op dezelfde plek was namelijk een grote hondenuitlaatren, maar het afsluitende hekwerk verdween tijdens de renovatiewerkzaamheden aan de boulevard. De smalle strook grond tussen de Strandhaven en hekwerk om het Dolfinarium is gemeentelijk eigendom.

Aanvankelijk konden de honden ook rondrennen op het grote grasveld tegenover de Vischpoortbrug, maar dat is sinds enkele weken niet meer mogelijk, omdat daar nu de ‘Kroeghoek’ zit; een tijdelijk horecaterras dat met succes wordt uitgebaat door vier café-eigenaren uit de Vijhestraat en Bruggestraat die door de coronacrisis in de problemen dreigden te komen.

De gemeente kwam op het idee om een tijdelijk hondenlosloopgebied aan te wijzen, nadat een binnenstadbewoonster had gezien dat hondenbezitters vanuit de binnenstad op weg naar het (officieuze) losloopgebied wel eens hun hond al buiten de Vischpoort vrij lieten lopen. “Een stuitende ontwikkeling”, aldus de bewoonster in een brief aan de gemeenteraad, waarin ze verzocht om handhaving van de gemeentelijke aanlijnverplichting.

De gemeente denkt dat de tijdelijke oplossing voorziet in een behoefte van hondenbezitters in de binnenstad, om redelijk dichtbij hun huis hun hond lekker te kunnen laten rennen. “Door te voorzien in een alternatief, kan inzet van toezicht en handhaving meer een sluitstuk vormen en zal deze ook minder nodig zijn”, zo luidt de verwachting van gemeentezijde.