Start pre-verkenning keervoorziening Veluwelijn

Noord-Veluwe Bereikbaar, de provincies Gelderland en Utrecht, NS, ProRail en Regio Amersfoort slaan de handen ineen. Ze starten gezamenlijk een pre-verkenning naar een keervoorziening op het treintraject Zwolle-Amersfoort, de Veluwelijn. De provincie Gelderland, Noord-Veluwe Bereikbaar en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat delen de kosten voor deze studie.

Om meer treinen te kunnen laten rijden op de Veluwelijn, is het noodzakelijk dat deze ergens halverwege Amersfoort en Zwolle kunnen keren

Tijdens de pre-verkenning onderzoekt ProRail in opdracht van deze partijen wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Uiteindelijk leidt de pre-verkenning tot maximaal drie mogelijke oplossingen, waarover een besluit kan worden genomen.
 
De samenwerkende partijen zijn blij met de start van de pre-verkenning. Wethouder Wilco Mazier van Harderwijk hierover: “De laatste tientallen jaren zijn er veel mensen bij gekomen op de Noord-Veluwe. En die groei zet voorlopig nog door. De treinverbinding is daar nog niet in meegegroeid. Om de regio bereikbaar te houden, en om de reistijd van en naar de Randstad te verbeteren, is het belangrijk dat er meer treinen gaan rijden op de Veluwelijn. Doordat we samen optrekken, geven we een breed en duidelijk signaal af.”
 
De pre-verkenning is eind april gestart en moet voor de zomer zijn afgerond. Het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) besluit aan de hand van deze studie of er een definitieve verkenning komt naar een keervoorziening.