Start omvangrijke vervanging gas- en waterleidingen: ‘We willen hier geen explosies’

Door Harry Schipper – Bewoners aan de Couperuslaan keken dinsdagochtend samen met medewerkers van waterleidingbedrijf Vitens, netwerkbeheerder Liander en BAM Infra Energie & Water belangstellend toe hoe voor hun woningen met ‘eerste schoppen’ de stoeptegels uit hun trottoir werden gewipt.

Het ‘stoeptegelwippen’ vormde het startsein voor een omvangrijke vervangingsoperatie van in totaal 25 kilometer aan gas- en waterleidingen, waarvan vier kilometer in Harderwijk en Hierden

Vervanging gas en waterleiding Harderwijk

De vervanging van de oude leidingen vindt plaats in Harderwijk en Hierden, Putten, Barneveld, Nijkerk en Hilversum en is noodzakelijk omdat de oude leidingen ‘brossig’ zijn geworden, vertelt Soline de Jong van Liander. “De gasleidingen die er nu liggen hebben een grijs gietijzer of asbestcementen omhulsel. Ze worden vervangen door nieuwe leidingen van pvc. Die kunnen weer veertig of vijftig jaar mee”.

“Iedereen vindt het vanzelfsprekend dat er altijd schoon water uit de leidingen stroomt. Maar daar gaat wel het een en ander aan vooraf”, stelt Elsbeth van der Linden. Zij is bij Vitens verantwoordelijk voor de infraprojecten. “Het gaat ons erom dat er straks zo min mogelijk storingen of leidingbreuken optreden”. Volgens haar is het niet te vermijden dat bewoners in de straten waar wordt gewerkt korte tijd overlast zullen ondervinden.

Bewoner Klaas van Panhuis woont al sinds de bouw van de woningen in 1963  in de Couperuslaan.  Op nummer 77.Volgens hem het de eerste keer dat de gas- en waterleiding in de straat en naar zijn voordeur toe moeten worden vervangen. Hij en zijn buurman Frits Poel op 79 zijn er gelaten onder. “Het moet maar hè”, vinden ze beiden.

Het gaat vooral om hoofdleidingen die worden vervangen, maar in Harderwijk worden meteen ook de directe aansluitingen van leidingen hierop van zo’n 450 woningen vervangen. Tot begin december gaat het om de wateraansluitingen in de Couperuslaan (nrs. 35 tot en met 143), Heijermanstraat (nrs. 2 – 35), Jac. Perkstraat, PC Boutenslaan (22 – 54), Van Looystraat (2-28) en de Vondellaan (35-47).

Dat betekent in de meeste gevallen dat niet alleen het trottoir voor de huizen, maar ook de paadjes in de voortuin worden opengebroken en er met hulp van een graafmachientje een sleuf in de grond wordt gegraven. Daarna worden de nieuwe leidingen aangelegd en aangesloten. Voordat de sleuf weer netjes wordt gedicht en betegeld worden eerst ook nog de oude leidingen eruit gehaald. De bewoners die ermee te maken krijgen, ontvangen drie dagen tevoren een ‘aanzeggingskaartje’ en bij wie een nieuwe water- of gasaansluiting krijgt, staat tevoren de aannemer persoonlijk op de stoep om alles te bespreken.
 
In Hierden concentreren de werkzaamheden zich in de stoepen van de Wouterskampen. Voor zover bekend is het hier niet nodig ook de huisaansluitingen tot aan de voordeur te vervangen. Het werk is ingepland tussen november en januari.

De vervanging van de oude gasleidingen kwam in een stroomversnelling, nadat een paar jaar terug in Apeldoorn en Den Haag explosies hadden plaatsgevonden omdat oude gasleiding waren gaan lekken. Voor waterleidingbedrijf Vitens een mooi moment om aan te haken, zodat het graafwerk in de straten maar één keer hoeft te gebeuren. De vervangingsoperatie ging al in 2018 van start in Apeldoorn, Eerbeek en Brummen. In totaal wordt er de komende acht jaar voor 170 kilometer aan leidingen vervangen. Er worden geen nieuwe elektraleidingen gelegd, ‘want die zijn nog goed en kunnen zeker nog wel dertig jaar mee’.

Projectleider Richard de Vries van Liander beantwoordt zijn eigen vraag waarom er in tijden waarin ernaar wordt gestreefd om heel Nederland van het gas af te krijgen tóch nieuwe leidingen worden aangelegd: “Die operatie om van het gas af te komen gaat niet van vandaag op morgen. Daar gaan nog heel wat jaren overheen. Al die tijd moet de levering veilig en betrouwbaar blijven. We willen hier geen explosies, zoals die in Apeldoorn”. Volgens De Vries ligt de samenwerking met Vitens ook voor de hand met het oog op de ‘enorme schaarste aan goed technisch geschoold personeel’.

Uitvoerder BAM Infra Energie & Water schat in dat er dagelijks zo tussen de zeventig en honderd meter aan leidingen kan worden vervangen. In totaal worden in alle vijf gemeenten bij 2200 woningen de aansluitingen vernieuwd. Met al dat werk is in totaal zo’n negen miljoen euro gemoeid.

Vervanging gas en waterleiding Harderwijk