Sociale nieuwbouw aan Handelsweg in Harderwijk

Door Petronella van het Goor - Op de locatie Handelsweg 1 komen waarschijnlijk tien appartementen voor de sociale huur. Er wordt onderzocht of een deel van die appartementen kan worden verhuurd aan jongvolwassenen met autisme. 

De initiatiefnemer van de bouw heeft contact met een stichting, opgericht door ouders van jongvolwassenen met een stoornis in het autismespectrum.

Jongvolwassenen die op een leeftijd zijn gekomen waarop ze graag op zichzelf willen gaan wonen, maar dit niet kunnen zonder enige vorm van begeleiding. Passende huisvesting voor hen vinden is lastig, omdat de meeste woonvormen waarin die begeleiding wordt geboden, gericht zijn op cliënten met een verstandelijke beperking terwijl deze jongeren een normale tot hoge intelligentie hebben. De initiatiefnemer is nu nog in gesprek met de stichting over de precieze woonvorm.

Omdat het een heel nieuw concept is en de precieze woonbehoefte voor deze doelgroep niet duidelijk is, worden de appartementen niet vooraf ‘vastgelegd’. Mocht de behoefte tegenvallen, wil de initiatiefnemer de appartementen in een later stadium ook regulier kunnen verhuren. Het uitgangspunt blijft wel de sociale huur, dus onder de liberalisatiegrens.

Het college van burgemeester en wethouders werkt graag mee aan dit initiatief omdat het bijdraagt aan het verkorten van de wachtlijst voor sociale huurwoningen en omdat deze ontwikkeling kansen biedt voor een doelgroep die nu lastig een plek kan vinden in Harderwijk.
Met de initiatiefnemer wordt een verkoopovereenkomst gesloten.