Snelheidsremmende maatregelen Fokko Kortlanglaan en Horloseweg

Op maandag 7 april start aannemer Hoornstra-Ophof met het aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen in de Fokko Kortlanglaan en de Horloseweg. De werkzaamheden duren ongeveer 2 weken.

Het werk wordt grotendeels zo uitgevoerd dat het verkeer in 2 richtingen gewoon doorgang kan vinden. Voor asfaltwerkzaamheden moet de weg even volledig afgesloten worden.

De aangrenzende bedrijven en aanwonenden worden hierover vroegtijdig geïnformeerd en een omleiding wordt dan met duidelijke bebording aangegeven. De werkzaamheden vinden alleen overdag plaats, maar het kan voorkomen dat ook buiten werktijden een wegversmalling met voorrangsregeling in stand blijft.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeentelijk projectleider Erik Hamelink, h.hamelink@harderwijk.nl.