Regentonsubsidie nu beschikbaar in gemeente Harderwijk

Inwoners van Harderwijk en Hierden kunnen subsidie aanvragen voor het aanschaffen van een regenton of regenwaterschutting. De subsidie is mogelijk gemaakt op initiatief van de gemeenteraad.

De bedoeling hiervan is dat regenwater kan worden opgevangen. Met het opgevangen regenwater kunnen tuinen worden besproeid.  

Alleen inwoners van de gemeente Harderwijk komen voor de subsidie in aanmerking  De voorwaarde voor de subsidieverlening is dat minimaal 5 m² dakoppervlak moet aansluiten op deze regenton. Hoe de regenton eruit ziet mag men zelf bepalen. Daarnaast zijn er nog enkele andere voorwaarden. Deze zijn te vinden op  harderwijk.nl/regenton2020. Daar is ook het aanvraagformulier van deze subsidieregeling te vinden.  
 
Het beschikbare subsidiebudget is beperkt Er kan niet te lang worden gewacht met het aanschaffen van de regenton en het aanvragen van de subsidie. De subsidieaanvragen worden op volgorde van indienen behandeld, totdat het budget op is.