Recreatiewoning Kerkpad door rood-voor-rood regeling regulier woonhuis

Door Petronella van het Goor - De natuurtuin met recreatiewoning aan Kerkpad 10 in Hierden, wordt binnenkort waarschijnlijk een natuurtuin met reguliere woning. Als de eigenaar, meneer Keestra tenminste een paar honderd meter aan eendenschuren in het buitengebied wil saneren. 

Voor een woonoppervlakte van 90 vierkante meter en 60 vierkante meter aan bijbehorende bouwwerken, wordt verwacht dat hij 450 vierkante meter eendenschuur ruimt. 

Voor een oppervlakte van 150 vierkante meter en 100 meter aan bijbehorende bouwwerken, gaat het om 750 vierkante meter eendenschuur.
Dat is het bericht dat meneer Keestra van de gemeente kreeg op zijn verzoek om de bestemming van zijn recreatiewoning te wijzigen naar ‘wonen’.

De werkgroep grote bouwinitiatieven (WGB) heeft afgelopen maart de aanvraag bekeken en heeft de gemeente geadviseerd om alleen de woning een andere bestemming te geven. De overige grond die meneer Keestra heeft, blijft dan betiteld als natuur. Ook was het de WGB die adviseerde de rood-voor-rood-regeling in dit specifieke geval toe te passen. Dit om te voorkomen dat alle losstaande recreatiewoningen in Hierden straks een bestemmingswijziging aanvragen.