Recreanten Onze Woudstee voelen zich niet gehoord

Dat bungalowpark Onze Woudstee echt een woonwijk gaat worden, is volgens een groep recreanten op het park nog lang niet zeker, ook al heeft de gemeenteraad er afgelopen 18 januari een klap op gegeven. Zij geloven dat niet negentig of vijfennegentig procent van de kaveleigenaren wil transformeren, maar dat het percentage eerder richting de zestig procent gaat. 

“Maar dat kunnen we niet met zekerheid zeggen, omdat zowel de Vereniging van Eigenaren, het bestuur en de projectorganisatie niets wil zeggen.”

Maar 95 procent is het volgens de groep zeker niet. “En de gemeente heeft steeds gesteld dat het percentage voorstanders minimaal 95% dient te zijn. Daaruit trekken wij de conclusie dat transformeren niet door kan gaan”, zegt recreant Peter Zijlstra.
De groep niet permanente bewoners heeft zich verenigd onder de vlag ‘Recreanten Platform Onze Woudstee’. Afgevaardigden daarvan hebben 7 februari een gesprek met wethouder Jeroen de Jong en projectleider Vitale Vakantieparken Nienke van Keimpema.

Volgens de recreanten zijn het voornamelijk de fanatieke voorstanders, kaveleigenaren die in de laatste twintig jaar illegaal, “vaak met goedvinden van de gemeente”, op de Woudstee zijn gaan wonen, de transformatie door willen drukken. “Wij schatten deze groep op zo’n zestig kaveleigenaren. Omdat zij, als de bestemming niet gewijzigd wordt, mogelijk verplicht worden om te verhuizen, zijn ze inmiddels tot alles in staat”, aldus Zijlstra.

En dat komt de sfeer op het park niet ten goede.

“Nadat duidelijk werd dat er een groep is die er alles aan doet om transformatie te realiseren, is de sfeer omgeslagen van een gemoedelijk park naar een gespleten vereniging. De voorstanders schuwen niet eigenaren te bedreigen en te intimideren. Ook worden leugenachtige verhalen de wereld in gestuurd.” Er heerste volgens Zijlstra een sfeer van saamhorigheid die omgeslagen is in twee tegenover elkaar staande kampen en een bestuur dat daardoor is opgestapt. Het nieuwe bestuur bestaat volgens Zijlstra uit fanatieke voorstanders. “Er zit, voor zover ik weet, een tweetal recreanten in, maar die zijn volledig op de hand van de kleine groep fanatieke voorstanders.”

Niet alle recreanten hebben zich bij het Platform aangesloten. “Dat zouden we graag willen, maar wij hebben niet de beschikking over een adressenlijst . Wel zullen we in de komende weken proberen toch zoveel mogelijk eigenaren te bereiken en hen duidelijk maken wat ze te wachten staat als de transformatie daadwerkelijk door gaat.” Want volgens Zijlstra is er nog steeds een keuze, ongeacht wat er tijdens de raadsvergadering van 18 januari is  besloten. “Niet de gemeente Harderwijk, nog de Vereniging van Eigenaren of het bestuur is gemachtigd om te beslissen over in individuele eigendom zijnde kavels.” Zijlstra geeft aan dat veel eigenaren bereid zijn de kwestie juridisch uit te vechten. “Omdat met verkeerde cijfers en onjuiste methoden wordt geprobeerd de transformatie door te drukken en daarbij de kosten van naar schatting minimaal dertigduizend euro per kavel op elke kaveleigenaar te verhalen. Daar zullen we ons tot het uiterste tegen verzetten.”

Met het verenigen in een Platform hopen de recreanten die tegen een transformatie zijn, te bereiken dat de Vereniging van Eigenaren en het bestuur stopt met het collectief onderhandelen met de gemeente, namens alle kaveleigenaren. “Statutair hebben zij namelijk geen enkele bevoegdheid.” Ook wil het Platform niet dat er uit de financiële reserves van de VvE geld wordt besteed aan de transformatie.

Maar vooral willen de recreanten dat de gemeente naar ze luistert.

“Wij hebben al vaker bij zowel de gemeente als bij het bestuur aangegeven dat wij (de groep recreanten en sympathisanten) niet tegen permanente bewoning zijn, wij denken dat dit de sociale controle en de rust op het park juist ten goede komt. Wij willen een hybride oplossing, wonen en recreëren door elkaar.”

Of er door deze situatie al recreanten vertrokken zijn, zoals dat destijds gebeurde onder permanente bewoners tijdens de controles? “Op korte termijn zal een ouder echtpaar, dat in Vlaardingen woont, hun bezit verkopen, omdat zij geen plezier meer beleven aan hun recreatiewoning.”