Raadsfracties: ‘Vang kinderen uit Griekse kampen op in Harderwijk’

Door Harry Schipper – Is de gemeente Harderwijk bereid om binnen haar gemeentegrenzen kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen op te vangen?

Dat vragen de zes Harderwijkse raadsfracties van CDA, ChristenUnie, PvdA, Groen Links, D66 en SGP aan het college van B en W.

Ze willen ook dat B en W het kabinet ertoe bewegen om zich aan te sluiten bij andere Europese lidstaten om bereidheid te tonen om kinderen uit Griekse kampen in Nederland op te vangen.

De zes lokale fracties stellen in schriftelijke vragen aan het college van B en W dat het gaat om ‘kwetsbare kinderen, die onder erbarmelijke omstandigheden in Griekse vluchtelingenkampen leven’. Die lidstaten willen dat elk land en dus ook Nederland elk vijfhonderd kinderen opvangt.

De fractievoorzitters Peter Sels, Mirjam Driest, Wilco Bos, Yvonne Klein Rouweler, Martijn Pijnenburg en Jan van Panhuis willen dat Harderwijk niet alleen het kabinet oproept de kinderen op te vangen, maar dat de gemeente ook zelf de bereidheid toont om dat te doen. “Daarbij zijn adequate begeleiding en huisvesting van deze kinderen van groot belang”, aldus de zes.

In hun brief aan B en W zeggen ze zich er van bewust te zijn dat zowel het kabinet als het college op dit moment andere prioriteiten hebben, ‘namelijk zo goed mogelijk zorgen voor de door het coronavirus getroffen mensen in ons land en onze gemeente, deze ziekte zo spoedig mogelijk een halt toe roepen en omzien naar de mensen, bedrijven, organisaties die door de coronamaatregelen getroffen zijn’.
 
“Dit vergt enorme inzet, aandacht en tijd van iedereen in onze samenleving. Dat is zeer noodzakelijk en de manier waarop is hartverwarmend. Tegelijkertijd vindt er, als we niets doen, in de Griekse kampen een menselijk en op termijn ook een medisch drama plaats. Het Coronavirus zal ook de Griekse kampen bereiken en de meest kwetsbaren, de kinderen, treffen. Hier past het ons ook om medemenselijkheid te tonen en verantwoordelijkheid te nemen”, zo laten de zes fractievoorzitters het college alvast weten.